MedlemsförmånerSveriges Hembygdsförbund är hembygdsrörelsen företrädare gentemot myndigheter, regering och riksdag. En stor del av verksamheten är därför inriktad på gemensamma frågor som handlar om föreningslivets villkor och arbetet med kulturmiljön och den lokala historien.

Som medlemsförening får man ta del av ett flertal medlemsförmåner. Det här är de viktigaste:

Bra försäkring
Alla föreningar får en grundförsäkring via SHF. Där ingår ansvar, förmögenhetsbrott, rättskydd och olycksfall. Försäkringen kan utökas med försäkring för byggnad och lösöre till en av de lägsta premierna på marknaden.

Tillgång till Hembygdsportalen
Genom hembygd.se kan alla som är intresserade lätt hitta till hembygdsrörelsens alla föreningar. Vi tillhandahåller en tjänst som är enkel att arbeta med och är en unik plattform utvecklad särskilt för hembygdsrörelsen. I Hembygdsportalen har föreningen möjlighet att skapa en hemsida, lagra opublicerat digitalt material och arbeta med historiskt material (Bygdeband). Läs mer här


Fem gratisprenumerationer på Bygd och natur
Bygd och Natur är en idéskrift som riktar sig till aktivt hembygdsintresserade. Tidskriften tar upp aktuella frågor inom kulturmiljövård och föreningsliv. Varje förening erhåller 5 gratisprenumerationer per år.


Förmånligt avtal med STIM
SHF har tecknat avtal som innebär att föreningar på vissa villkor kan framföra musik utan krav på ersättning från upphovsorganisationer som STIM och SAMI.Lär mer om avtal för upphovsrätt med SAMI och STIM
Sälj lotter och samla pengar till föreningen
SHF betalar årligen en avgift till Folkspel som ger alla föreningar har rätt att sälja Bingolotter och andra lotter från Folkspel, för att samla in pengar till föreningen.


Fri rådgivning
SHF ger råd och stöd i många olika frågor i hembygdsarbetet. Som exempel kan nämnas frågor om stadgar, årsmöten, sammanslagningar av föreningar, förvärv av fastigheter och föremål, gåvor och testamenten. Frågor som kräver kunskap om juridik hänförs till SHF:s juridiska rådgivare.
Gäller från och med inträdet
Förmånerna börjar gälla från och med det datum då föreningen inträder som medlemmar i SHF. Medlemsavgiften beräknas däremot på helår, avsett när inträdet sker.

Läs mer om alla förmånerna här

 

Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: Gotlands Hembygdsförbund (2019-01-11 13:16:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-09-18 13:23:48) Kontakta föreningen