Styrelsen


Ordförande: Kjellåke Nordström, Visby 
tel. 073-627 59 27 e-post: [email protected]

Vice ordförande: Lars Olsson, Ardre 
tel: 070-787 63 79, e-post: [email protected]

Sekreterare: Lotta Landerholm, Gothem 
e-post: [email protected]

Kassör: Magnus Röcklinger, Fleringe, tel. 070-672 68 05 
e-post: [email protected]

Övriga ledamöter:

Arne Pettersson, Rone
Tel 0498-21 41 29, 070-521 80 07, e-post: [email protected]

Sofia Hoas, Vänge
tel. 0498-29 27 53, 070-786 51 74 e-post: [email protected]

Lars-Erik Gottlander, Klintehamn
tel. 0498-24 16 95, 073-383 48 97 e-post: [email protected]

Christer Mårtensson, Halla
tel. 072-526 05 60 e-post: [email protected]

Jan Åberg, Gammelgarn
tel. 070-603 99 63 e-post: [email protected]

Adjungerade:

Gotländska Ängskommittén: Anders Lekander
tel. e-post: [email protected]

Kulturarvskonsulent/ kansli Hembygdsförbundet: Sofia Hoas

Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Ändrad av: Gotlands Hembygdsförbund (2021-08-16 09:10:14) Kontakta föreningen
Skapad av: Gotlands Hembygdsförbund (2019-01-11 12:27:36) Kontakta föreningen