Styrelsen


Ordförande: Kjellåke Nordström, Visby, tel. 073-627 59 27 e-post: [email protected]

Sekreterare: Gunnel Wallin, Sanda, tel. 0498-24 20 25, e-post: [email protected]

Kassör: Magnus Röcklinger, Fleringe, tel. 070-672 68 05, e-post: [email protected]

Övriga ledamöter: Mien Niklasson, Hablingbo, tel. 0498-48 70 60, 070-208 55 35, e-post: [email protected]

Lars Olsson, Ardre, tel: 070-787 63 79, e-post: [email protected]

Benny Hagström, Björke, e-post: [email protected]

Susanne Thedéen, Ljugarn, tel. 0498-29 27 04, 070-341 34 38, e-post: [email protected]

Lotta Landerholm, Gothem, e-post: [email protected]

Arne Pettersson, Rone, Tel 0498-21 41 29, 070-521 80 07, e-post: [email protected]

Adjungerade:
Kulturarvskonsulent Sofia Hoas, Vänge, tel. 0498-29 27 53, e-post: [email protected]
Från Gotländska Ängskommittén: Anders Lekander, tel. e-post: [email protected]

Editerad av: Sofia Hoas (2020-09-18 09:33:47)