Referat från årets Hembygdsträffar

Nu har årets Hembygdsträffar genomförts. Tack till er alla som kom och gav värdefulla synpunkter! Du som inte hade möjlighet att komma, eller ni som vill veta vad som mer sades kan läsa referatet via denna länk:  Referat träffar 2016 hemsidan

Välkommen på årets Hembygdsträffar!

Gotlands Hembygdsförbund bjuder in till Hembygdsträffar med information och diskussion, bland annat om hur Hembygdens år kommer firas.

Tisdag 19 januari, Bygdegården i Bäl
Onsdag 20 januari, Bungegården
Måndag 25 januari, Träkumla Församlingsgård
Onsdag 27 januari, Ardre Bygdegård
Måndag 1 februari, Skolgården i Fröjel
Onsdag 3 februari, Bygdegården i Burs

Samtliga kvällar kl. 19-21

Kaffe och smörgås (40 kr) serveras från 18,30

Anmälan görs till Annelie på tel.nr. 29 27 97 eller e-post till [email protected] senast 2 dagar innan aktuell träff. Obs! Mail som skickats har de senaste dagarna studsat tillbaka till avsändaren. Händer det dig så är det bra om du ringer och anmäler er förening.

Varmt välkomna!

 

Bygdeband

Välkommen på infoträff om Bygdeband!

Måndagen den 11 januari klockan 19:00 på Lövsta, i konferenssalen ovanför restaurangen, kommer representanter från Sveriges Hembygdsförbund till oss för att informera om Bygdeband. Bygdeband är en websida där du som förening kan lägga in material som andra kan söka i. Databasen är öppen för alla att söka i och kräver ingen inloggning. Detta gör att många hittar Bygdebands material vid sökningar exempelvis via Google.

Föreningar som är anslutna till SHF har rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband.
I Bygdeband kan föreningen ladda upp:

  • Fotografier på platser, personer, föremål, handskrivna dokument, kartor med mera.
  • Textdokument kring händelser, personliga berättelser med mera.
  • Ljudupptagningar av berättelser, intervjuer, samtal, musik eller annat.
  • Filmer.

Det är ett fantastiskt rikt material som finns inlagt, testa själv att söka på sidan här

Skärmdump BygdebandFotograf: Skärmdump Bygdeband

Från Gutabygd 2015

Nu går det bra att beställa Gotlands Hembygdsförbunds årsbok Från Gutabygd!

Boken släpps den 18 november, men det går bra att beställa boken redan nu. Använd gärna den här blanketten:  Beställning Från Gutabygd 2015 . Spara ner den på din dator innan du fyller i den. E-posta eller skriv ut och skicka per post till adressen som finns angiven i dokumentet. Det går även bra att ringa Annelie (som har kanslifunktionen) på tel 29 27 97.

Stort grattis, Gotlandståget!

ArbetSam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd – har utsett Föreningen Gotlandståget till Årets Arbetslivsmuseum 2016. Grattis Gotlandståget!

Klipp från pressmeddelandet:
Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2016.

– Det är ett mycket omfattande projekt som Föreningen Gotlandståget genomfört under totalt 11 år. Resultatet är fantastiskt på många sätt, bland annat har projektet medfört en injektion till besöksnäringen i länet, ökat samverkan och gett nya arbetstillfällen. Vi är mycket glada över att vi genom denna utmärkelse har möjlighet att lyfta fram projektet och de organisationer och ideella krafter som stått bakom det, säger Niklas Cserhalmi, Arbetets museum.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och ära. Prisutdelning sker hos Föreningen Gotlandståget den 7 november vid Roma station.

Årsmötet 2015

Den 12 april höll Gotlands Hembygdsförbund sitt årsmöte i Etelhems bygdegård, dit drygt 140 personer denna soliga dag hade tagit sig. Ordf. i Etelhems hbf, Yngve Widén, presenterade kort sin förening och dess verksamhet. Sedan intogs kaffe med dopp som smakade bra efter långa resor från hela ön. Därefter delades det ut hela 25 hedersnålar till förtjänstfulla hembygdsvårdare.

Ordföranden Majvor Östergren öppnade mötet och överlämnade klubban till dagens mötesordförande Jerker Enekvist. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ängskommittén redogjorde för dess verksamhet, och berättade om den pågående almsjukan bl.a.

Valen blev enligt följande: ordförande: Majvor Östergren på ett år. Ledamöter omvalda på två år: Lars Sjösvärd, Kjellåke Nordström och Sven Norberg samt nyval Lars Olsson efter avgående Ulla Bäckström.

Ordföranden Majvor Östergren redogjorde för den avgiftshöjning, som blir en följd av höjd avgift till Sveriges Hembygdsförbund.

Hoburgs hbf hade inkommit med en motion om inrättande av sockenarkiv, vilket stämman ställde sig bakom. Maria James, regionantikvarie Region Gotland, berättade om regionens kulturmiljöprogram. Pia Hederstedt, Lojsta hbf, uppmanade alla att använda sockennamnen i alla sammanhang.

Anki Wallin, Sanda hbf, gjorde de närvarande uppmärksamma på att kulturhistoriskt intressanta gravstenar tagits bort från våra kyrkogårdar.

Jerker Enekvist och avgående sekreterare i många år, Ulla Bäckström samt Pia Hederstedt och Stefan Haase från valberedningen avtackades för deras insatser och blommor överlämnades.

Efter förhandlingarna berättade Lars Kruthof och Majvor Östergren om Roma Kungsgård i dåtid, nutid och framtid.

Information lämnades om Sveriges Hembygdsförbunds kommande 100-årsjubileum år 2016.

Vinnarna i lotterierna som sålts, kunde avhämta sina vinster från det digra prisbordet.

Ordförande Majvor Östergren tackade för att så många tagits sig till Etelhem för att delta i årsmötet och önskade en god fortsättning.

Lotteriet på årsmötet

Här finns lotterilistan från  Hembygdsförbunds årsmöte söndagen den 12 april i Etelhem. Lotteriet 2015

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbund!

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte!

Styrelsen för Gotlands Hembygdsförbund inbjuder alla medlemsföreningar till ÅRSMÖTE söndagen den 12 april klockan 13 i Etelhems bygdegård. Dagordning hittar du här: Dagordning stämma 2015
Verksamhetsberättelsen för 2014 kan du läsa här: VB årsmöte 2015_web

Ombudsanmälan från 12,30
Årsmötesförhandlingar 13,00
Kaffe och smörgås (50 kr/person)
Lotteri

  • Lars Kruthof från Gotlands Museum berättar om planerna för Roma Kungsgård samt om Gotlandstågets spännande framtid.
  • Majvor Östergren berättar om det stora arkeologiska forskningsprojektet rörande det gotländska alltinget och Roma kloster.

Välkomna!

Välkommen till årets Hembygds/Settingsträffar!

Måndagen den 19 januari är det dags för den första Hembygdsträffen. Nytt för i år är att vi delat upp er föreningar i ”settingar” och därmed kommer hålla sex träffar under januari och början av februari. Se länken Settingsträffar 2015 var just din förening är inbjuden. Om en annan plats och datum bättre passar er så får ni naturligtvis komma då istället.

Programmet hittar du här: Program Settingsträffar_2015

Anmäl er till Hembygds/Settingsträffarna till Annelie Adolfsson via e-post eller telefon, 29 27 97 eller 070-291 06 04 senast 2 dagar innan aktuell träff.

Om er förening inte ännu hämtat nya Från Gutabygd så kan ni få det levererat till träffarna. Köper ni fler än 10 ex så betalar ni 100 kr/st för föreningen. Rekommenderat säljpris är 150 kr, så ni tjänar en slant på att sälja den. Passa på att sälja den på årsmötet, sommarträffar och andra sammankomster! Beställ böcker då ni anmäler er till träffarna.

Väl mött!

Hälsar styrelsen