Om Gotlands Hembygdsförbund

Gotlands Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för hembygdsrörelse på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med regionen och beslutsfattare.

Förbundets främsta uppgift är att väcka och underhålla intresset för den gotländska hembygdens särdrag inom olika områden och att verka för skydd av gotländska kulturminnesmärken.

Gotlands Hembygdsförbund samlar under sig hela den gotländska hembygdsrörelsen som i dag innefattar 75 hembygdsföreningar samt 25 gillen, institutioner och övriga föreningar. Du hittar dem under fliken Föreningar och museer.

Är du intresserad av att på något sätt delta i värnandet och vårdandet av vårt kulturarv är du välkommen som medlem antingen direkt till förbundet eller till någon av de hembygdsföreningar som är anslutna till Gotlands Hembygdsförbund.

Som medlem i hembygdsförbundet erhåller du medlemstidningen Spördagar som utkommer till midsommar och jul, och dessutom kan du inhandla årsskriften Från Gutabygd till medlemspris. Läs om våra medlemsförmåner under fliken Medlemsservice.

Ängshävd är en återkommande säsongsbetonad verksamhet. Hembygdsförbundets ängskommitté utdelar årligen diplom och litografier till välförtjänta ängsvårdare. Belöningarna delas ut en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson Sällskapet. Läs mer under fliken Ängskommitté.

Hembygdsförbundet anordnar årligen sammankomster av olika slag, antingen i egen regi eller tillsammans med andra hembygdsföreningar.

Förbundet är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund och samverkar med länsstyrelsen, kulturnämnden och andra kulturvårdande organisationer.

Gotlands Hembygdsförbund
Strandgatan 14
621 56 VISBY
Tel 0498-29 27 28

Org.nr. 834000-9367
BG. 724-1862