Referat från årsmötet 2020

Referat Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte den 23 februari 2020 i Gammelgarns bygdegård

Gotlands hembygdsförbund höll sitt årliga årsmöte i Gammelgarns bygdegård under trevligt värdskap av Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening.

Ordföranden Kjellåke Nordström överlämnade en tavla med kvarnarna vid Hundlausar som en gåva till Årets socken.

Ordföranden Jan Åberg hälsade välkomna till Gammelgarn och berättade med inlevelse om sin förening och att de blivit utsedda till Årets socken. Det var en stolt ordförande som gjorde en kort resumé hur mycket som försiggår i hembygdsföreningen och i socknen. Gunnel Fransson från Västerhejde hembygdsförening (Årets socken föregående år) berättade varför man valt dem till denna fina utmärkelse. Hon sa med glimten i ögat, att det förpliktar.

Sju stolta mottagare av Sveriges Hembygdsförbunds -Hedersnål med lagerkrans - fick kliva fram och beprydas av Hembygdsförbundets ordförande. 2020 års hedersnålsmottagare var Gert Olsson, Lennart Niklasson, Lisbeth Jakobsson, Ulf Tyrefors, Einar Fransson, Per-Johan Eriksson, Karin Wågström och Bengt Andersson. Förutom nål erhöll de var sitt diplom och en röd ros som ett erkännande för sina insatser för respektive förening. Bengt Andersson, Vallstena Hembygdsförening var ej närvarande men får sina utmärkelser via goda kamrater.

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Våra ekonomiska förehavanden presenteras på ett utmärkt sätt av kassören Magnus Röcklinger. Då inga protester framkom från de församlade, frågade dagens ordförande Per-Johan Eriksson om man skulle gå på revisorernas förslag om ansvarsfrihet, vilket beviljades.

Till ordförande att leda Hembygdsförbundet under år 2020 omvaldes Kjellåke Nordström. Övriga styrelseledamöter när valen var avklarade blev, Magnus Röcklinger, Lars Olsson, Susanne Thedéen, Gunnel Wallin, Arne Pettersson, Mien Niklasson, Lotta Landerholm och Benny Hagström. Kvarstår som revisorer Alvar Stenkvist och Margareta Närström med Mats Ahlby som suppleant. Valberedningens tunga namn blev Rune Melin och Per-Johan Eriksson.

Kjellåke och Mien informerade om -Demokratin 100 år. En nationell satsning som är mycket viktigt i vårt arbete inte bara i hembygdsrörelsen.

Föryngring av hembygdsrörelsen! Det handlar mer om utveckling än att sänka åldrarna bland alla som jobbar för en framtida hembygdsrörelse. Kjellåke sådde kanske ett litet frö.

Magnus informerade om en eventuell höjning av priset på Gutabygd för att bemöta ökade kostnader för Hembygdsförbundet. Styrelsen fick i uppdrag att än en gång gå igenom förslaget innan det spikas. Vi vill inte måla upp en dyster bild, men det är viktigt att man vänder på alla stenar.

Dagen avslutades med en utomordentlig presentation med bilder och tal av Sven Norberg om Kastalen i Gammelgarn och verksamheten runt omkring.

Ordföranden tackade för en trevlig eftermiddag och hoppades få återkomma längre fram. Han önskade lycka till Årets socken.

 


Editerad av: Sofia Hoas (2020-06-08 07:17:30)