Referat årsstämman 2019

Se till att bekämpningsprogrammet mot almsjukan fortsätter

Det krävde Gotlands Hembygdsförbund i ett uttalande vid sitt årsstämma i Etelhems bygdegård den 7 april.

Gotländska Ängskommittén är orolig för att det inte längre ska finnas pengar till bekämpningen i och med den budget som moderaterna och kristdemokraterna klubbade igenom i höstas. Naturvårdsverket fick då mindre pengar och oro finns för att den för almarna på Gotland så viktiga bekämpningen ska minska.
Almbeståndet på Gotland är fortfarande högt, med 95 procent friska almar, till skillnad från Öland där man inte bekämpat sjukdomen, och 95 procent av beståndet har dött.  Europas kanske mest värdefulla bestånd av lundalm riskerar att förintas liksom alla de organismer som är beroende av alm på Gotland, enligt uttalandet som årsmötet ställde sig bakom.

Årsmötet inleddes med att Etelhems hembygdsförenings ordförande Camilla Lönnerby Larsson berättade om föreningens verksamhet. En bygdegård som är mycket uthyrd, planerna på en sockenbok, om kvarnen man lagar på, vandringsleder, museum mm.

Hedersnålar delades ut till:
Lennart Lingvall, Akebäck hbf
Maj-Britt Engström, Vallstena hbf 
Erik Jonsson, Roma hbf
Birgitta Wiman, Västerhejde hbf
Nils Malmkvist, Västerhejde hbf
Lennart Hellgren, Östergarn-Gammelgarn hbf

Stämman hade lockat 60 ombud och Anders Larsson, Sjonhem ledde årsmötets förhandlingar.

Kjellåke Nordström, Visby omvaldes till förbundets ordförande.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Gunnel Wallin, Sanda, Lars Olsson, Ardre, Susanne Thedéen, Ardre, på två år.
Christina Näslund, Gothem nyvaldes på två år. Arne Pettersson, Rone nyval på ett år.
Mien Nicklasson, Hablingbo, Magnus Röcklinger, Fleringe och Annika Melin, Visby sitter kvar i styrelsen ett år.
Till revisorer omvaldes Alvar Stenkvist, Buttle, Margareta Närström, Tofta och Mats Ahlby, Viklau.

Björn Håkansson från Östergarns hembygdsförening, tog upp frågan kring att regionen nu säljer fyra av sina fiskelägen. Han oroas över att privatägda fiskelägen kan förändras till semesterbyar. Han ville att hembygdsförbundets styrelse skulle ta upp frågan.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterade den nya kulturarvskonsulenten Sofia Hoas sig.  Förutom konsulenttjänsten berättade hon om sitt engagemang i Föreningen Svenskbyborna. Totalt har föreningen 700 medlemmar varav ungefär en tredjedel på Gotland. Just nu arbetar föreningen bland annat med att göra ett museum i Gammalsvenskby i Ukraina.  

Annelie Adolfsson, Alva och Anna Tiles avtackades för sitt arbete i hembygdsförbundet styrelse. 
 

Referat av Gunnel Wallin
Foto: Sofia Hoas


Editerad av: Sofia Hoas (2019-05-03 14:08:07)