Medlemsservice

Sveriges Hembygdsförbund är hembygdsrörelsen gemensamma företrädare gentemot myndigheter, regering och riksdag. En stor del av verksamheten är därför inriktad på gemensamma frågor som handlar om föreningslivets villkor och arbetet med kulturmiljön och den lokala historien. I varje län finns ett regionalt förbund som arbetar med stöd av Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsförbundet ger service till anslutna hembygdsföreningar. Det viktigaste är:

 1. Försäkring
  Alla föreningar får en grundförsäkring via SHF. Där ingår ansvar, förmögenhetsbrott, rättskydd och olycksfall. Försäkringen kan utökas med försäkring för byggnad och lösöre till en av de lägsta premierna på marknaden. Läs mer om Hembygdsförsäkringen
 2. Bygdeband
  Bygdeband är en rikstäckande lokalhistorisk databas för publicering på internet via www.bygdeband.se. Alla föreningar kan teckna avtal för Bygdeband. Läs mer om avtalet för Bygdeband.
 3. Hembygdsportalen hembygd.se
  Genom hembygd.se kan allmänheten lätt hitta fram till hembygdsrörelsens alla föreningar. Sidan är också mycket lätt att sköta utan några särskilda förkunskaper. Alla föreningar kan teckna avtal för Hembygd.se.
  Läs mer om avtal här: hembygd.se
 4. Tidskriften Bygd och natur
  Bygd och Natur är en idéskrift som riktar sig till aktivt hembygdsintresserade. Tidskriften tar upp aktuella frågor inom kulturmiljövård och föreningsliv. Varje förening erhåller 5 gratisprenumerationer per år. Ytterligare prenumerationer kan tecknas av föreningen till 100 kr/år (full pris 240 kr/år).
  Läs mer om Bygd och natur
 5. Avtal om Upphovsrätt
  SHF har tecknat avtal som innebär att föreningar på vissa villkor kan framföra musik utan krav på ersättning från upphovsorganisationer som STIM och SAMI.
  Lär mer om avtal för upphovsrätt med SAMI och STIM
 6. Folkspel
  SHF betalar årligen en avgift till Folkspel som ger alla föreningar har rätt att sälja Bingolotter och andra lotter från Folkspel, för att samla in pengar till föreningen. Läs mer på www.folkspel.se
 7. Rådgivning
  GHF ger råd och stöd i många olika frågor i hembygdsarbetet. Som exempel kan nämnas frågor om stadgar, årsmöten, sammanslagningar av föreningar, förvärv av fastigheter och föremål, gåvor och testamenten. Frågor som kräver kunskap om juridik hänförs till SHF:s juridiska rådgivare.