Medlemsservice

Sveriges Hembygdsförbund är hembygdsrörelsen gemensamma företrädare gentemot myndigheter, regering och riksdag. En stor del av verksamheten är därför inriktad på gemensamma frågor som handlar om föreningslivets villkor och arbetet med kulturmiljön och den lokala historien. I varje län finns ett regionalt förbund som arbetar med stöd av Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsförbundet ger service till anslutna hembygdsföreningar. Det viktigaste är:

Bra försäkring
Alla föreningar får en grundförsäkring via SHF. Där ingår ansvar, förmögenhetsbrott, rättskydd och olycksfall. Försäkringen kan utökas med försäkring för byggnad och lösöre till en av de lägsta premierna på marknaden.

Läs mer om Hembygdsförsäkringen.

Gratis konto på Bygdeband.se
Bygdeband är en rikstäckande lokalhistorisk webbplats för lokalhistoriskt material på www.bygdeband.se. Alla föreningar kan teckna avtal för Bygdeband.
Läs mer om avtalet för Bygdeband.

Gratis hemsida i SHF:s portal
Genom hembygd.se kan allmänheten lätt hitta fram till hembygdsrörelsens alla föreningar. Sidan är också mycket lätt att sköta utan några särskilda förkunskaper. Alla föreningar kan teckna avtal för Hembygd.se.
Läs mer om avtal för hembygd.se

Fem gratisprenumerationer på Bygd och natur
Bygd och Natur är en idéskrift som riktar sig till aktivt hembygdsintresserade. Tidskriften tar upp aktuella frågor inom kulturmiljövård och föreningsliv. Varje förening erhåller 5 gratisprenumerationer per år. Ytterligare prenumerationer kan tecknas av föreningen till 100 kr/år (full pris 250 kr/år).
Läs mer om Bygd och natur

Förmånligt avtal med STIM
SHF har tecknat avtal som innebär att föreningar på vissa villkor kan framföra musik utan krav på ersättning från upphovsorganisationer som STIM och SAMI.
Lär mer om avtal för upphovsrätt med SAMI och STIM

Sälj lotter och samla pengar till föreningen
SHF betalar årligen en avgift till Folkspel som ger alla föreningar har rätt att sälja Bingolotter och andra lotter från Folkspel, för att samla in pengar till föreningen.
Läs mer på www.folkspel.se

Billiga kontorsartiklar
Sveriges Hembygdsförbund har slutit ett samarbetsavtal med Staples som säljer kontorsmaterial. Avtalet ger alla hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund förmånliga priser på ett stort sortiment. Beställ på Staples webbplats, få beställningen levererad direkt till hembygdsgården och fakturan skickad till hembygdsföreningen.
Läs mer om hur du beställer

Fri rådgivning
SHF ger råd och stöd i många olika frågor i hembygdsarbetet. Som exempel kan nämnas frågor om stadgar, årsmöten, sammanslagningar av föreningar, förvärv av fastigheter och föremål, gåvor och testamenten. Frågor som kräver kunskap om juridik hänförs till SHF:s juridiska rådgivare.

Gäller från och med inträdet
Förmånerna börjar gälla från och med det datum då föreningen inträder som medlemmar i SHF. Medlemsavgiften beräknas däremot på helår, avsett när inträdet sker.