Medlemskap

Kontakta Gotlands hembygdsförening om din förening vill bli medlem.

Det finns två former av medlemskap:

Fullvärdigt medlemskap avser medlemmar i hembygdsföreningar och andra ideella föreningar som uppfyller krav på allmännyttiga föreningar som är öppna för alla, som delar Gotlands Hembygdsförbunds grundsyn och verkar i enlighet med GHF:s ändamål. Medlemmar i föreningen har yttrande- och förslagsrätt på GHF:s årsmöte samt Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma.

Avgift GHF 2014: 10 kr per medlem i föreningen
Avgift GHF 2015: 15 kr per medlem
Föreningen betalar för upp till 1000 medlemmar.

Stödjande medlemskap kan erhållas av ideella föreningar och stiftelser som delar SHF:s grundsyn och stödjer SHF:s ändamål, men som inte är allmännyttiga föreningar öppna för alla. Exempel är kamratföreningar som vänder sig endast till personer som vuxit upp i samma stadsdel eller museer som är organiserade som stiftelser. Det kan också vara en förening som är ansluten till en annan riksorganisation, till exempel en bygdegårdsförening. Medlemmar i stödjande organisationer har närvarorätt på SHF:s riksstämma.

Avgift GHF 2014: 2 000 kr per organisation.
Avgift GHF 2015: 2 500 kr per organisation.

Den totala avgiften varierar mellan föreningar
Som medlem i en hembygdsförening betalar man avgiften till sin förening som i sin tur betalar avgiften till det regionala hembygdsförbundet och SHF. Av de 10 kr som föreningarna betalar per medlem till Gotlands Hembygdsförbund behåller GHF 2 kr och betalar vidare 8 kr, t.o.m. 2015 då avgiften höjs till 15 kr (då 13 kr till SHF).

Avgiftshöjningen 2015
I maj 2013 beslutade riksstämman att medlemsavgiften ska ändras från och med 2015. Ett års respit ges dock till de föreningar som anslutits till SHF mellan 1 jan 2012 och 25 maj 2013. De betalar alltså den högre avgiften först 2016.

Läs hela stämmoprotokollet 2013 här:
https://www.hembygd.se/wp-content/uploads/2012/04/Stämmoprotokoll-2013-utan-underskrifter.pdf

Varje betalande förening får tre prenumerationer av Gotlands Hembygdsförbunds tidskrift Spördagar, som utkommer två gånger per år. Föreningen betalar 50 kr per ytterligare prenumeration.

Du kan även som enskild person prenumerera på Spördagar, vilket kostar 100 kr per år.

Gotlands Hembygdsförbund
BG 724-1862

Skriv ”Spördagar” på talongen och glöm inte att ange namn och adress. Det går även bra att ringa kansliet för att anmäla sig som prenumerant, så skickas ett inbetalningskort till dig.