Kulturarvskonsulenten

Kontakta kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson om ni behöver råd, tips, ett bollplank eller undrar vem ni kan vända er till i ett speciellt ärende. Kom gärna med idéer på utbildningar, seminarier och annat som kan berika ert arbete ute i föreningarna!

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0498-29 27 97, 070-291 06 04
E-post: [email protected]