Hembygdsföreningar på Gotland som ännu inte finns på www.hembygd.se

Bläse kalkbruksmuseum
http://www.blasekalkbruksmuseum.se/
Bunge Sockenförening
www.bunge.se
Bungemuseet
http://www.bungemuseet.se/
Bäl Hembygdsförening
http://www.balsocken.se/hembygd.html
Ekeby Sockenförening
http://www.ekebysockenforening.se/
Etelhem hembygdsförening
http://www.etelhem.se/?page_id=91
Fardhem Hembygdsförening
http://www.fardhem.eu/Hembygdforening.htm
Föreningen Gotlandståget
http://gotlandstaget.se
Föreningen Ljugarn
http://www.ljugarn.net/
Föreningen Stavgard
http://www.stavgardgotland.com/
Fårö Hembygdsförening
http://www.farohembygdsforening.se/
Gothem Sockenförening
http://www.gothem.nu/
Gotlands Fiskerimuseum Kovik
https://sites.google.com/site/koviksfiskerimuseum/home2
Gotlands Försvarsmuseum
http://gotlandsforsvarsmuseum.se
Gotlands Gille i Malmö
http://www.ggimo.se/index.htm
Gotlands Gille i Stockholm
http://www.gotlandsgille.se/
Gotlands Idrottshistoriska Förening
http://gotlandsidrottshistoriska.se
Gotlands läns Hemslöjdsförening
http://alltomhemslojd.se/forening/gotlands-lans-hemslojdsforening/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se
Gotlands nation Uppsala
http://www.gotlandsnation.se
Gotska Sandöns hembygdsförening
http://www.ghs.se
Hejde Socken förening
http://www.hejde.org
Hejnum Hembygdsförening
http://www.hejnum.se/
Hemse Hembygdsförening
http://www.hemsehembygdsforening.se/
Hoburgs hembygdsförening
http://www.bottarve.se/
Klinte Hembygdsförening
http://klintewebben.se/index.php/foereningar/klinte-hembygdsfoerening
Lau Hembygdsförening
http://www.lau.se/hembygdsforeningen
Lojsta Hembygdsförening
http://www.lojsta.se/
Lokrume Hembygdsförening
http://www.lokrume.se/
Lärbro Hembygdsförening
http://www.larbro.se/
Mästerby Hembygdsförening
http://masterbyhembygdsforening.wordpress.com/
När Hembygdsförening
http://www.nar.se/narSocken/socken_hbf.html
Rone Hembygdsförening
http://www.rone.nu/forening.htm
Sanda Hembygdsförening
http://www.sanda-gotland.net/
Sjonhem Hembygdsförening
http://www.sjonhem.net/
Sproge Hembygdsförening
http://sprogehbf.se
Stenkyrka Hembygdsförening
http://www.stenkyrkahembygdsforening.se
Stånga Hembygdsförening
http://www.stanga.info/?avd=4&id=2093
Tingstäde Fästning
http://www.tingstadefastning.se/start/
Väskinde Hembygdsförening
http://www.vaskinde.se/
Vanges gårdsmuseum
http://www.vanges.se/
Wenge Hembygdsförening
http://www.brittagrasman.se/index.asp?ch=0&pg=0
Visby Hällarna Hembygdsförening
http://visbyhallarna.se/
Landsarkivet i Visby
http://riksarkivet.se/default.aspx?id=101730

Dessa föreningar har ingen egen hemsida:
Föreningen Guthland Västernorrland
Gotlands Gille Norrköping
Gotlands Gille Uppsala
Gutnalia Stockholm
KA3 Kamratföreningen