Årsmöte 2017

2017 års årsmötesprotokollet hittar du här: GHF_årsmötesprotokoll_2017

 

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte söndagen den 23 april klockan 13 i Väskinde bygdegård. Ombudsanmälan från klockan 12. Varje förening har ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Man får gärna komma fler från sin förening än vad ombuden räcker till, alla är välkomna.

Du kommer till årsmöteshandlingarna om du klickar på länkarna:

Kallelsen

Dagordning

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Valberedningens förslag

Motion och svar på motionen