Gotländska Ängskommittén

Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka för det gotländska hävdade ängets bevarande. Detta sker genom att på olika sätt stödja och uppmuntra de som äger eller hjälper till att hävda våra ängen. Läs mer om ängar och ängshävd på Ängskommitténs webbplats.

Ängskommittén delar årligen ut diplom och litografier till välförtjänta ängsvårdare, vilket sker en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson Sällskapet. Se vilka som fått ängsbelöningar samt vilka som ingår i styrelsen här. Där är även Ängskommitténs ledamöter angivna.

Klicka här för att läsa Gotländska Ängskommitténs tidigare ordförande Erik W. Ohlssons artikel i Svensk Botanisk Tidskrift om ängets skötsel förr och nu.

Hjalmar Croneborg, Lokrume Björnungs änge i LokrumeFotograf: Hjalmar Croneborg, Lokrume Björnungs änge i Lokrume