Sök pengar till projekt med barn och unga!

Gotlands Hembygdsförbunds styrelse har avsatt medel under en treårsperiod för arbete med barn och unga.

Ett syfte är att barn och unga ska känna sig delaktiga i sin hembygd, och genom att kunna söka ett bidrag till detta hoppas styrelsen att idéer ska kunna bli verklighet.

På hembygdsträffarna diskuterades det vad föreningarna kan ha för olika teman i arbetet med barn och unga. Exempel som kom upp var fototävling, guida i din egen hembygd, hantverk, återbruk av föremål, upptäck på cykel, spela upp berättelser/händelser som hänt i ens socken, arkeologidag, hitta gamla vägar mm.

Medlen kan sökas av medlemsföreningar.

När? Sista ansökningsdatum är 31 jan, 30 april, 31 aug och 30 nov. Ansökningarna behandlas på förbundets nästkommande styrelsemöte.

Vem? Föreningar och museer anslutna till Gotlands Hembygdsförbund

Till vad? För att få barn och unga delaktiga i sin hembygd.

Som inspiration till arbetet finns SHF:s utmärkta broschyr ”Hembygdens barn och skola”. Den kan beställas från Riksförbundet och kostar 40 kr, läs mer på www.hembygd.se/butik

Det finns även material på www.hembygd.se/barnochunga