Styrelsen 2017

Efter årsmötet den 23 april ser Gotlands Hembygdsförbunds styrelse ut som följer under verksamhetsåret 2017:

Ordförande:
Rune Melin, Visby
Vice ordf:
Kjellåke Nordström, Visby
Sekreterare:
Magnus Röcklinger, Fleringe
Kassör:
Göte Johansson, Sjonhem
Övriga ledamöter:
Mien Niklasson, Hablingbo
Lars Olsson, Ardre
Ing-Marie Tellström, Öja
Susanne Thedéen, Ljugarn (nyval)
Anna Tiles, Vänge (nyval)

Kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson är ständigt adjungerad