Hembygdsträffar 2017

Välkomna till årets Hembygdsträffar!

Gotlands Hembygdsförbund och kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson
bjuder in till Hembygdsträffar med information från Hembygdsförbundet
samt diskussion om vårt gemensamma kulturarv. Alla som på något sätt
arbetar med det gotländska kulturarvet är välkomna, även du som inte är
medlem i någon hembygdsförening.

16 jan Sproge församlingshem
18 jan När skola
23 jan i Sanda bygdegård
25 jan i Sjonhem hembygdsgård
6 feb i Stenkyrka Folkets hus
8 feb i Boge bygdegård

Samtliga kvällar kl. 19-21

Kaffe (40 kr) serveras från 18,30

Anmälan görs på tel.nr. 29 27 97 eller
e-post [email protected]
senast 2 dagar före aktuell träff.