Från Gutabygd 2016

Nu är årets Från Gutabygd släppt!

Från Gutabygd 2016_omslag_mindre filFotograf: Från Gutabygd 2016_omslag_mindre fil

Liksom tidigare år är priset för 1-9 ex 150 kr/bok, 10 och flerr 100 kr/bok. Beställ genom att kontakta Annelie, 0498-29 27 97, 070-291 06 04, e-post: [email protected]