Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte 2016

GOTLANDS HEMBYGDSFÖRBUND
Den 10 april höll Gotlands Hembygdsförbund sitt 81:a årsmöte i Halla Bygdegård, dit 120 personer denna soliga dag hade tagit sig. Dagen till ära (Förbundet firar 80 år i år) inledde Petter Åkeson med att på trumpet spela Gotländsk sommarnatt. Ordföranden Majvor Östergren öppnade mötet och ordf. i Halla Sockenförening, Christer Mårtensson, presenterade föreningens verksamhet. Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall informerade om jubileumsåret 2016 då riksförbundet fyller 100 år. Dubbelt firande med andra ord! Jan lyfte även visionsarbetet som en viktig punkt. Innan årsmötesförhandlingarna inleddes delades det ut 11 hedersnålar till förtjänstfulla hembygdsvårdare varpå Petter Å utropade en trumpetfanfar.

Majvor överlämnade klubban till dagens mötesordförande Jerker Enekvist. Som sekreterare valdes Magnus Röcklinger. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ängskommitténs nye ordförande Hjalmar Croneborg redogjorde för dess verksamhet. Valen som följde blev enligt följande: ordförande på ett år: Rune Melin, Visby. Ledamöter omvalda på två år: Göte Johansson, Sjonhem, Magnus Röcklinger, Fleringe, Ing-Marie Tellström, Öja. Nyval på två år: Mien Niklasson, Hablingbo.

Mötespresidiet, avgående ledamoten Clary Winberg samt kulturarvskonsulenten Annelie Adolfsson tackades för deras insatser och blommor överlämnades. Därefter klev hela styrelsen upp på scen för att gemensamt avtacka Majvor som efter tre år avgick som ordförande.

Annelie A informerade bland annat om den utbildning i föremålsvård som går av stapeln under maj och om Alltingsdagarna på Roma kungsgård den 1-2/7. Anders Svensson från Föreningen Gotlandståget berättade och visade bilder om föreningens väg till att bli Årets Arbetslivsmuseum 2016. Vinnarna i lotterierna som sålts, kunde avhämta sina vinster från det digra prisbordet.

Avgående ordförande Majvor Östergren tackade för att så många tagits sig till Halla för att delta i årsmötet och önskade en god fortsättning.