Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård den 10 april kl 13.00

Välkommen på Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård söndagen den 10 april klockan 13.00. Ombudsanmälan från 12.00.

Här hittar du årsmöteshandlingarna:

Kallelse: Årsmöteskallelse_GHF_2016

Ombudsanmälan: Ombudsanmälan_GHF_2016

Program: Program årsmöte_GHF_2016

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2015 samt verksamhetsplan och budget för 2016. VB_GHF_2015

Väl mött!