Hembygdsförsäkringen

Få 50 % tillbaka på varje vattenfelsbrytare och 20 % för larm
Antalet och omfattningen av både vatten- och inbrottsskador har ökat markant de senaste åren.
– Installerar ni brand- eller inbrottslarm skyddar ni inte bara kulturarvet och byggnaden utan får 20 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr.
– Installerar ni vattenfelsbrytare får ni fram till den 30 juni 2018, 50 % av kostnaden tillbaka, dock maximalt 5 000 kr.
Kom ihåg att skicka in kopia på fakturan till försäkringskansliet senast inom ett år från fakturadatum för att få pengar tillbaka. Fyll också i blanketten för säkerhetsrabatt senast 31 oktober för rabatt på nästa års premie.
Ladda ner blanketten för säkerhetsrabatt här: Sakerhetsrabattblankett-SHF-mars-2017

Observera att det nu är nya regler som gäller! Se till att ni inte går miste om ert bidrag. För er som installerat brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare före 2016 och inte skickat in faktura och bankkontonummer till försäkringskansliet har till 1 juni 2017 på er att göra detta. Därefter förfaller möjligheten att nyttja investeringsbidraget.

Stöd för systematiskt brandskyddsarbete
Som fastighetsägare är ni skyldiga att ansvara för ett fullgott brandskydd och som hembygdsförening ligger det på er att skydda era byggnader och föremål från förödande förstörelse. Ta den helt nya handboken om systematiskt brandskyddsarbete till hjälp. På 30 sidor samt ett dussin malldokument förklaras vad lagen kräver och hur brandskyddsarbetet kan gå till i praktiken.
Ladda ner handboken här Brandskyddsarbete

Se till att ni har rätt försäkringsskydd
Ansvaret för försäkringsskyddet ligger inte bara på den som betalar årsfakturan. Hela styrelsen har ansvar för att årligen se till att föreningen inte försäkrar varken mer eller mindre än vad ni har behov av. Detta är särskilt viktigt om ni själva eller er hyresgäst bedriver annan verksamhet än sedvanlig hembygdsverksamhet.
Fyll i ett nytt underlag här

Läs mer:
Flyer om säkerhetsrabatt och investeringsbidrag
Broschyr om vattenfelsbrytare från Vatette 

Om du har frågor, kontakta gärna försäkringskansliet på 0200-22 00 55 eller [email protected].