Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med...

Läs mer >

Nyheter

Hembygdsträffar på Gotland

Välkomna till Hembygdsförbundets hembygdsträffar med aktuell info från förbundet samt tema kring samlingar och krisberedskap.


5 oktober kl 18.00 i Fardhems bygdegård
Samlingsförvaltning -Hur tar vi hand om våra samlingar? 
Gallring, förvaring, klimat och skötsel. Med Johanna Pietikäinen, verksamhetsansvarig för Samlingar & Kulturmiljö, Gotlands Museum. 


19 oktober kl. 18.00 på...

Läs mer >

Energicentrum erbjuder hjälp

Erbjudande till Gotlands hembygdsförbunds medlemmar

Vi på Energicentrum Gotland sträcker härmed ut en hand till Gotlands alla hembygdsföreningar och bygdegårdar. Vi är en del av Region Gotlands satsning på att nå öns uppsatta klimatmål. Vårt uppdrag är bland annat att bidra till att underlätta och öka gotlänningars möjligheter till att ställa...

Läs mer >

Referat årsstämma 2022

Den 20 februari 2022 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Vänge bygdegård. På grund av att pandemiregler ännu gällde vid kallelsen var det möjligt att delta såväl personligen som digitalt. Av samma skäl hölls ingen föreläsning eller kaffi. Utöver styrelse och funktionärer var 28 deltagare, samt 15 deltagare på länk närvarande.

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Hembygdsträff Gotland med tema Krisberedskap

October 19, 2022, 6:00 PM - October 19, 2022, 8:00 PM


Välkomna till Hembygdsförbundets hembygdsträfft tema krisberedskap.

19 oktober kl. 18.00 på Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Krisberedskap - Ett starkare Gotland!
Hur kan Gotlands Hembygdsföreningar bidra till ett starkare Gotland? Hur såg det ut förr? Hur ser det ut nu? Vad kan vi göra? 
Med Mona Nylund, Krisberedskapssamordnare Röda Korset Gotland. 

Anmälan senast en...

Läs mer >

Ängesdag

November 12, 2022, 1:00 PM - November 12, 2022, 3:00 PM

Välkomna på Gotländska Ängskommittén årliga Ängesdag 
Lördagen den 12 november kl. 13.00 i Endre bygdegård.

Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka för det gotländska hävdade ängets bevarande. Detta sker genom att på olika sätt stödja och uppmuntra dem som äger eller hjälper till att hävda våra ängen. Ängskommittén delar årligen ut...

Läs mer >