Välkommen till Gotlands Hembygdsförbund!

Årsmöte

Välkomna till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte söndagen den 23 april klockan 13 (ombudsanmälan från 12:00) i Väskinde bygdegård. Kaffe och smörgås. Lotteri.
Utdelning av hedersutmärkelser.

Årsmöteshandlingar skickas ut via e-post senast i början av april.

 

Hembygdsträffar 2017

Välkomna till årets Hembygdsträffar!

Gotlands Hembygdsförbund och kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson
bjuder in till Hembygdsträffar med information från Hembygdsförbundet
samt diskussion om vårt gemensamma kulturarv. Alla som på något sätt
arbetar med det gotländska kulturarvet är välkomna, även du som inte är
medlem i någon hembygdsförening.

16 jan Sproge församlingshem
18 jan När skola
23 jan i Sanda bygdegård
25 jan i Sjonhem hembygdsgård
6 feb i Stenkyrka Folkets hus
8 feb i Boge bygdegård

Samtliga kvällar kl. 19-21

Kaffe (40 kr) serveras från 18,30

Anmälan görs på tel.nr. 29 27 97 eller
e-post [email protected]
senast 2 dagar före aktuell träff.

 

Från Gutabygd 2016

Nu är årets Från Gutabygd släppt!

Från Gutabygd 2016_omslag_mindre filFotograf: Från Gutabygd 2016_omslag_mindre fil

Liksom tidigare år är priset för 1-9 ex 150 kr/bok, 10 och flerr 100 kr/bok. Beställ genom att kontakta Annelie, 0498-29 27 97, 070-291 06 04, e-post: [email protected]

Hembygdens Helg på Skansen den 27-28/8

Helgen den 27-28/8 är Gotlands Hembygdsförbund representerade på Hembygdens Helg på Skansen i Stockholm, med anledning av att Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år. Vi har tre olika aktiviteter under helgen. Det kommer spelas en uppvisningsmatch i pärk klockan 11 båda dagarna, och gotlänningar i fastlands-exil kommer att spela. Vi kommer finnas på Bollnästorget där vi i en marknadsbod kommer informera om oss samt sälja Från Gutabygd, och vid den miljö som representerar Gotland, lamm- och russgiftet, kommer vi berätta om gotländska byggnadstraditioner. Det är vice ordförande Kjellåke Nordström, sekreterare Magnus Röcklinger och kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson som representerar Gotland under helgen. Titta förbi om ni är i krokarna! Läs mer här: www.hembygd.se/hembygdensar/hembygdenshelg/

Tack!

Tack alla ni som dels visade upp era verksamheter, dels ni som besökte Alltingsdagarna den 1-2/7.

På bilden ser ni Bottarveteatern framföra ett av de teaterstycken som spelades upp.BottarveteaternFotograf: Bottarveteatern Ha en härlig sommar! Bästa hälsningar Förbundets styrelse genom Annelie A.

Alltingsdagarna börjar ta form!

Alltingsdagarna på Roma kungsgård den 1-2/7 har en egen hemsida, www.alltingsdagarna.se  Där hittar du program och annan information.

Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte 2016

GOTLANDS HEMBYGDSFÖRBUND
Den 10 april höll Gotlands Hembygdsförbund sitt 81:a årsmöte i Halla Bygdegård, dit 120 personer denna soliga dag hade tagit sig. Dagen till ära (Förbundet firar 80 år i år) inledde Petter Åkeson med att på trumpet spela Gotländsk sommarnatt. Ordföranden Majvor Östergren öppnade mötet och ordf. i Halla Sockenförening, Christer Mårtensson, presenterade föreningens verksamhet. Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall informerade om jubileumsåret 2016 då riksförbundet fyller 100 år. Dubbelt firande med andra ord! Jan lyfte även visionsarbetet som en viktig punkt. Innan årsmötesförhandlingarna inleddes delades det ut 11 hedersnålar till förtjänstfulla hembygdsvårdare varpå Petter Å utropade en trumpetfanfar.

Majvor överlämnade klubban till dagens mötesordförande Jerker Enekvist. Som sekreterare valdes Magnus Röcklinger. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ängskommitténs nye ordförande Hjalmar Croneborg redogjorde för dess verksamhet. Valen som följde blev enligt följande: ordförande på ett år: Rune Melin, Visby. Ledamöter omvalda på två år: Göte Johansson, Sjonhem, Magnus Röcklinger, Fleringe, Ing-Marie Tellström, Öja. Nyval på två år: Mien Niklasson, Hablingbo.

Mötespresidiet, avgående ledamoten Clary Winberg samt kulturarvskonsulenten Annelie Adolfsson tackades för deras insatser och blommor överlämnades. Därefter klev hela styrelsen upp på scen för att gemensamt avtacka Majvor som efter tre år avgick som ordförande.

Annelie A informerade bland annat om den utbildning i föremålsvård som går av stapeln under maj och om Alltingsdagarna på Roma kungsgård den 1-2/7. Anders Svensson från Föreningen Gotlandståget berättade och visade bilder om föreningens väg till att bli Årets Arbetslivsmuseum 2016. Vinnarna i lotterierna som sålts, kunde avhämta sina vinster från det digra prisbordet.

Avgående ordförande Majvor Östergren tackade för att så många tagits sig till Halla för att delta i årsmötet och önskade en god fortsättning.

Alltingsdagar på Roma kungsgård 1-2/7 2016

I år firar vi dubbelt! Gotlands Hembygdsförbunds fyller 80 år och Sveriges Hembygdsförbund 100 år. Det vill vi fira med Alltingsdagar på Roma kungsgård fredagen de 1/7 och lördagen den 2/7. Passa på att visa vad ni i er förening arbetar med! Det får gärna vara praktiska göromål, och har ni böcker/saker att sälja så finns det marknadsstånd att yra för 200 kr. Hör av er till Annelie senast 15/5.

 

 

Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård den 10 april kl 13.00

Välkommen på Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård söndagen den 10 april klockan 13.00. Ombudsanmälan från 12.00.

Här hittar du årsmöteshandlingarna:

Kallelse: Årsmöteskallelse_GHF_2016

Ombudsanmälan: Ombudsanmälan_GHF_2016

Program: Program årsmöte_GHF_2016

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2015 samt verksamhetsplan och budget för 2016. VB_GHF_2015

Väl mött!

Intressanta radioprogram om hembygden

P1 har just nu en serie program om vad hembygd är och betyder 2016. Klicka på länkarna nedan (med denna länk: http://) för att lyssna till programmen.

Hembygder del 1: Från Bagdad och Damaskus till djupaste Sörmland.
I år fyller hembygdsrörelsen 100 år. I fyra reportage undersöker vi begreppet ”hembygd”. Först ut: Hur blir man hemma i en bygd i djupaste Sörmland om man kommer från Bagdad, Damaskus eller Stockholm?
http://

Hembygder del 2: Att känna sig hemma.
P1 Kultur undersöker hembygderna i reportageform – tillhörigheter, minnen och framtider. Idag funderar Katarina Wikars vidare över själva ordet hembygd.
http://

Hembygder del 3: Daniel Norgren om hembygden i musiken.
Vilken roll spelar hemmet och hembygden i musiken? I Daniel Norgrens musik och texter har hemmet och hembygden en central roll. Dessutom, hör forskaren Mats Greiff om hembygden i countryn.
http://

Hembygder del 4: Är hembygd detsamma som rötter? Nej! Möt poeten Amer Sarsour och författaren Erik Andersson.
Hur djupt måste rötterna gå? Författaren Erik Andersson har rötter till 1600-talet i Västra Bodarna där han bor, Amer Sarsour har sina rötter i både Syrien och Palestina men hans hembygd är Storvreta i Uppland, och Gudrun Martikainen som bor i Laxå växte upp i Södra Lappland med finska och samiska rötter bl a. Hon vet hur det känns att vara främmande.
http://