Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med...

Läs mer >

Nyheter

Referat årsstämma 2022

Den 20 februari 2022 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Vänge bygdegård. På grund av att pandemiregler ännu gällde vid kallelsen var det möjligt att delta såväl personligen som digitalt. Av samma skäl hölls ingen föreläsning eller kaffi. Utöver styrelse och funktionärer var 28 deltagare, samt 15 deltagare på länk närvarande.

Läs mer >

Referat årsstämma 2021

Gotlands hembygdsförbund höll sitt årliga årsmöte i Bläse Kalkbruksmuseum under trevligt värdskap av Lärbro Hembygdsförening. Ett femtiotal medlemmar kom och representerade 26 olika hembygds- eller sockenföreningar.


Ordföranden Kjellåke Nordström hälsade välkomna och började med att tända ett ljus och höll en tyst minut för vår tidigare ordförande Torsten Gislestam, som gått...

Läs mer >

Visa fler