Emanuelskapellet


Emanuelskapellet i Ängaholmen

Emanuelskapellet byggdes under 1890-talet och invigdes i november 1895. Den drivande kraften till denna metodistkyrka var ingenjören Jöns Pehrsson, som kom från Skåne för att arbeta på den nystartade trämassefabriken i Delary i början av 1870-talet. Han kom mycket tidigt i gång med att bilda en metodistförsamling, som så småningom såg till att bygga ett eget kapell. Antalet medlemmar var troligen som mest cirka 100 personer. Men på 1960-talet hade medlemsantalet sjunkit drastiskt och kvar var endast Lina i Kållaköp. När hon avled 1968, användes inte kapellet längre utan det förföll. Det fanns förslag på att riva byggnaden eller flytta den till Skansen i Stockholm. Men i stället köpte Göteryds Hembygdsförening kapellet 1993 för 1 kr.
Byggnaden är sedan 1999 k-märkt vilket innebär bland annat att kapellet inte får rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras vare sig till sin exteriör eller till sin interiör.
Hembygdsföreningen skall, i samråd med Länsstyrelsen, underhålla byggnaden så att den inte förfaller.
Emanuelskapellet-English.pdf
Emanuelskapellet-Deutsch.pdf
Emanuelskapellet-Dansk.pdf
Kontaktperson för visning: Marianne Johansson, tel. 070-5933259 eller Britta Croona, tel. 070-3594861

Bild

Emanuelskapellet 2020. Foto Douglas Thelin

Emanuelskapellet    Emanuelskapellet.pdf
Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om byggnadsminnen i Kronobergs län. Förhoppningen är att byggnaden och historien ska bli mer känd.

Förening:

Göteryds Hembygdsförening

Skapad av: Marianne Johansson (2018-11-14 14:34:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Douglas Thelin (2022-04-12 20:13:12) Kontakta föreningen