ÅRSMÖTE 8 MARS 2018

Ökat medlemsantal med 48 procent under 2017

Götene fornminnes- och hembygdsförenings årsmöte, som avhölls i torsdags kväll i Centrumhets Sessionssal, inleddes med en tyst minut för de personer som dött under året.

Närvarande var 38 personer för att ta del av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som hölls av den ordinarie ordföranden Jan Blomqvist. Sedan förra årsmötet 2017 då man noterade 135 medlemmar i föreningen så kan man idag redovisa 200 medlemmar, en ökning med 48 procent på ett år.

I verksamhetsberättelsen framgick att det varit ytterligare ett arbetskrävande år med byggnation och restaurering av Fornparken och i viss mån påbörjat arbete med museet. Föreningen har dessutom haft en omfattande mötesverksamhet med offentliga tillställningar såsom berättarkvällar, gatuvandringar med mera. Styrelsen har samlats till åtta styrelsemöten. Varannan vecka har man haft den så kallade Kamratcirkeln.

Munkgården har dessutom varit uthyrd vid ett flertal tillfällen till externa föreningar och privatpersoner. Det påpekades att Munkgården finns att hyra för alla och envar som så önskar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter genomgången av verksamhetsberättelsen, ekonomin och budget för 2018 samt revisionsberättelsen.

Christer Ingsén valdes in som ny styrelseledamot, samtliga tidigare ledamöter kvarstår, förutom Inga Rosén som avgår som styrelsesuppleant. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Jan Blomqvist. Nya poster blev: Lennart Karlsson ny styrelsesuppleant. Valberedningen består nu av tre personer då Jan Sternqvist valdes in. Revisorerna är nu två till antalet liksom även två suppleanter, Gunnar Abrahamsson invaldes som revisor och nya revisorsuppleanter blev Inga Rosén och Leif Wilhelmsson. De olika arbetsgrupperna kvarstår med den förändringen att Christer Ingsén går in som fastighetsansvarig.

Samtliga val var väl förberedda och årsmötet gick smidigt att genomföra. Ordföranden tackade samtliga för visad uppmärksamhet och framförde tack till alla som på ett eller annat sätt gjort så att föreningen kan verka framåt och för allt arbete som lagts ner.

Som tradition bjuder föreningen samtliga närvarande på smörgåstårta och kaffe vilket så blev fallet även i år. Lotter såldes och vinster utdelades efter det att kvällens underhållning framförde ett bejublat program. Det var Hugo och Elsa Ljungqvist som äntrade scenen och på ett mycket medryckande sätt framförde musik från förr och nu. Och visst ryckte det i de ”gamla medlemmars ben” och många applåder och jubelrop skallade i Sessionssalen.

Bild

Elsa och Hugo Ljungqvist stod för en bejublad underhållning

Vanja och Olle Johansson avnjöt tårta och kaffe

FAKTARUTA:

Götene fornminnes- och hembygdsförening

8 mars 2018 –  200 medlemmar

Styrelsen: ordf. Jan Blomqvist, sekr. Ulf Bergqvist, kassör Bengt-Göran Nilsson, övriga i styrelsen; Kent Selmosson, Per-Erik Rådmark, Ulla-May Ljungberg, Hans Lundgren, Johnny Persson, Christer Westerdahl samt Christer Ingsén. Suppelanter; Lennart Karlsson samt Eva Bergström-Bryngelsson. Valberedning; Jan Sternqvist, Samuel Lager och Gunborg Back. Revisorer Tore Bigsten, Gunnar Abramsson, suppleanter Leif Wilhelmsson och Inga Rosén. Ansvariga för olika arbeetsgrupper blev Christer Westerdahl Museet, Dan Poucette Program och aktivitetsansvarig, Kök/Uthyrning Per Rådmark, Fastighetsansvarig Christer Ingsén, Byggansvarig Johnny Persson. Ansvarig för almanackan samt årsskrifter Jan Blomqvist. 

BLI STÖDMEDLEM

Nu är årets årsskrift utsänd till alla er som redan är medlemmar. Den har rönt stort intresse och uppskattning. Det enda sätt att den kan bli DIN är att bli stödmedlem i vår förening.

Se bifogade annons som varit ute i Götene Tidning där bankgiro mm finns att läsa.

Välkommen som medlem du också!

Storpublik i Munkagården när historiska aftnarna inleddes

Till måndagen 8 januari var Götene fornminnes- och hembygdsförenings första träff för året utannonserad. När klockan slog 18.00 så satt arrangörerna ”lapp på luckan”. 

 Lokalen var fylld av förväntansfulla besökare som utlovats ett bildföredrag om Kinnekulles idéhistoria framfört av föreningens medlem Christer Westerdahl. 

 -Detta föredrag är det första i en serie om tre måndagskvällar där Westerdahl kommer att fortsätta med det historiska perspektivet, berättar föreningens ordförande Jan Blomqvist. 

Många historiska ämnen kan beröra Kinnekulle

Bergets plats i idéhistorien gäller både naturvetenskap och humaniora berättade Christer Westerdahl och fortsätter:

-Här mötte vi  ett urval aspekter som faktiskt mest gäller geologi, men alltid relaterat till människan. Det kan vara den blå flintan vid orstenen (kalklinserna i alunskiffern), underlaget av glacialräfflad sandsten till hällristningarna på Flyhov och Blomberg eller grunden för åkerbruket på kalkstensklevens lätta jordar där alla 25 hällkistorna ligger, brutna ur berget.

Men Kinnekulle har en särskild plats i jordens historia och livets uppkomst. De sedimentära lagren ligger där mer tillgängliga för studium än på någon annan plats i Sverige. De blev därför modellen för kambrosilurens sekvens av fossiler (t.ex. Orthoceras kinnekullense!).

Särskilt intressant blev tidigt hättan av diabas eftersom det inte fanns några fossil i den. Det var först i slutet av 1700-talet som det allmänt accepterades av den var av vulkaniskt ursprung. Den kom att bli bekant dels som Kinne-diabas, dels under det västgötska ordet trapp.

Slutligen uppmärksammades meteoritregnet som den senaste upptäckten av internationell betydelse samt något kring floran.  Dessa och andra aspekter kan komma att behandlas separat under senare kulturaftnar.

Kommande träffar kommer att handla om: Armeniens historia samt S:t Olav – från vikingahövding till helgonkung.

 

Efter det entimmas bildföredraget kunde åhörarna fortsätta att umgås och utbyta tankar under det att man drack kaffe och åt tillhörande dopp som kaffekommittén i vanlig ordning stod för.

Skolutställning i Götene bibliotek

Utställningen om skolan 175 pågår just nu och till den 12 januari 2018 i Götene Bibliotek. God publicitet i NLT där en helsida beskriver arrangemanget som Christer Westerdahl har ansvarat för. 

JUL I FORNPARKEN

Lördagen 9 december från kl 13.00 hålls Munkgården öppen för julfirande med bl.a. hantverk, försäljning, kaffeservering mm Välkomna!

Almanacka 2018

Ni kan nu inhandla 2018 års almanacka på Vuxenskolan, Torget, Götene. Pris 100 kronor.

Kommunens hembygdsföreningar på möte i Munkgården

Två gånger om året träffas samtliga föreningar för en gemensam träff. Denna gång stod vår förening som värd. Speciellt inbjuden var Tommy Kroon från Västergötlands hembygdsförund som informerade om deras arbete och olika aktiviteter som förekommer.

Besök i Munkgården av 46 PRO-are från Forshälla

Under fredagseftermiddagen fick föreningen besök av en busslast resenärer som ville ha kaffe. De var från Forshälla och bestod av 48 personer inkl chaufför och reseledare. Efter ett besök på Hällekis Julmarknad och middag på Kinnekullegården tycke de att ett besök i vår hembygdsgård skulle avsluta deras utflykt.

2018 års almanacka nu till försäljning

Almanacka bekostar renovering av Fornbyn

Götene fornminnes- och hembygdsförening kan nu presentera sin nya almanacka för 2018. Det är andra året som man producerar en almanacka innehållande gamla götenebilder.

-Vi har arbetat fram en almanacka med bilder från det gamla Götene. Bilder som visar sig vara av ett stort intresse. Nyhet för i år är att vi även har med lite bilder från vår utbyggnad av Fornparken och då inte minst med en helt ny byggnad innehållande toalett- och förråd, berättar föreningens ordförande Jan Blomqvist.

Almanackan bekostas i första hand av välvilliga sponsorer som genom sin medverkan tillför ett gott ekonomiskt tillskott till föreningens kassa. Dessutom hoppas man nu på att kunna sälja 200 exemplar till allmänheten med start nu på fredag och lördag då medlemmar ur föreningen kommer att finnas på plats vid ICAbutiken.

-Det är pengar som vi verkligen behöver för att kunna fortsätta med vår renovering av Fornparken. Det kvarstår en hel del jobb, men nu har vårt ”renoveringskapital” tagit slut och vi behöver ha in ytterligare pengar för att kunna ställa iordning byggnaderna till fullgott skick. En del av de pengarna hoppas vi kunna få in genom försäljning av almanackan avslutar Jan med. Sid 01 kopia

Bonnapojk till kommunalråd

En man som heter Kenth

Höstens sista berättarkväll, anordnad av Götene fornminnes- och hembygdsförening, gick av stapeln i torsdags kväll. Temat för kvällen var ”Från bonnapojk till kommunalråd”. 41 personer var samlade i Sessionssalen. Det var som vid ett normalt fullmäktigemöte (41 personer är representerade i fullmäktige) så talaren kände sig nog som hemma.

Kenth Selmosson berättade mycket inspirerat om sitt liv från vaggan tills idag. Hans uppväxt på gården i Vättlösa, skolgången, mopedkörningen, och så tjejerna.

Kenths hela liv har bestått mycket av idrott. Fotbollen blev hans mycket stora intresse, som även idag finns kvar. Sedermera började han även med bordtennisen där han även blev anställd inom Bordtennisförbundet. Götene IK Tor blev ett känt begrepp inom bordtennis-sverige och mycket stora framgångar kunde rönas under åren.

Ett löpande bildspel visade hundratals miljöer med familjen, hustrun, resor, kommunala ting och inte minst Medeltidens värld. – Vi hade 80.000 besökare under åren 2008-2011 på Medeltidens värld berättade Kenth. Men det var här som problemen började, inte bara för kommunen, utan för Kenth personligen. Hotelser och övergrepp, angrepp i tidningar och TV, inte minst från programmet ”Uppdrag Granskning”. Påståenden om byggen av poolanläggning och utnyttjande av byggpersonal för privat bruk haglade som sanningar. Det var en besviken Kenth som noterade att allt av detta var osanningar som fick stå obesvarade. -Poolen köpte jag på ÖB för någon tusenlapp.

En gripande berättelse var när han berättade om sin sons bortgång som en följd av en hjärntumör. En tid med förtvivlan och förhoppningar om vart annat tills sonen en dag gick bort som en följd av sjukdomen.

-Ni kanske inte tror att det är sant, men till och med min sons grav skändades i samband med förföljelsen och hoten mot mig i samband med Medeltidens värld.

Sista delen i framställningen ägnades åt det kommunala arbetet som han gick in i år 2004 och som sedermera även ledde till en kommunalrådspost.

Man förstod av framställningen att Kenth brinner för sin uppgift inom politiken och ställer säkert upp till nyval vid nästa års val, om det är någon som vill ha mig som han uttryckte saken.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter