Gatuvandring Skaravägen

Hembygdsföreningens gatuvandring i strålande sommarväder

Onsdagskvällens gatuvandring, anordnad av Götene fornminnes- och hembygdsförening, lockade storpublik denna vackra sommarkväll. Totalt cirka 35 personer samlades utanför Second Hand och där gavs information om det gamla Götene, dess fastigheter, bostäder, affärverksamheter och mycket annat, utmed Skaravägen, av Bengt-Göran Nilsson som anförde styrkan. 

 Promenaden gick vidare på gamla länsvägen mot Göteborg. Man gick förbi Naftakiosken, som för övrigt var Bengt-Görans egen farmor som startade upp. Branden på Ulriksdal dryftades liksom biografen Göta Lejon. Varför Radiogatan heter just Radiogatan gavs besked på. 

 Många av deltagarna hade själva bott i några av husen som fanns förr i tiden och man utbytte minnen från den tiden. Som avslutning på vandringen nämndes lite om höstens berättarkvällar som föreningen nu planerar för. Närmast i tiden står dock midsommarfirandet i Fornparken vilket kommer att lämnas ytterligare information om längre fram. 

Bilder:

Bengt-Göran Nilsson i berättartagen

Vandrarskaran samlades utanför Second hand 

Påskpyssel

Jenny Augustsson med barnen Junie, Isabelle och Noah låter sig inspireras av Lena Wedman.

Premiär för Påsk i Fornparken

Götene fornminnes- och hembygdsförening bjöd in barnen till Påskpyssel  i Fornparken tisdagen 27 mars. 

Eldsjälarna som stod bakom pysslet var Lena Wedman och Gun Alexandersson. Det blev en trevlig eftermiddag för de barn och vuxna som kommit till Munkgården för att pyssla.

Saft och bullar smakade även det gott.

Barnen fick hjälp med att göra kaniner av tyg, kycklingar av filtkulor och fjädrar samt olika motiv på pärlplattor.

 

Fototräff i Munkgården

Fototräffen i Munkgården lockade trots det fina vårvädret

Fototräffen, anordnad av Götene fornminnes- och hembygdsförening, som avhölls i söndags eftermiddag i Munkgården Fornparken Götene, blev till en trevlig samvaro.

Föreningen har tidigare inte ordnat denna typ av träff. Nu var det Samuel Lager som med sitt stora bildarkiv stod för visningen. Besökarna kunde var för sig eller gemensamt gå igenom fotoböcker med bilder från Götene förr. Dessutom pågick ett bildspel i datorn där bilderna avlöste varandra.

-Det här var väldigt trevligt, sa en av de cirka 25-talet personer som kommit till Fototräffen. Det kan ni gärna göra fler gånger.

Nu skall programgruppen som legat bakom idén om Fototräff träffas för att bygga vidare på de erfarenheter man fått under dagen, och kommer att återkomma om eventuellt ny Fototräff under hösten.

Bilder:

Samuel Lager hjälper till med identifiering av bilder i albumen, Bildvisning även i datorn.  Bengt-Göran Nilsson i samspråk med paret Ljungkvist

ÅRSMÖTE 8 MARS 2018

Ökat medlemsantal med 48 procent under 2017

Götene fornminnes- och hembygdsförenings årsmöte, som avhölls i torsdags kväll i Centrumhets Sessionssal, inleddes med en tyst minut för de personer som dött under året.

Närvarande var 38 personer för att ta del av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som hölls av den ordinarie ordföranden Jan Blomqvist. Sedan förra årsmötet 2017 då man noterade 135 medlemmar i föreningen så kan man idag redovisa 200 medlemmar, en ökning med 48 procent på ett år.

I verksamhetsberättelsen framgick att det varit ytterligare ett arbetskrävande år med byggnation och restaurering av Fornparken och i viss mån påbörjat arbete med museet. Föreningen har dessutom haft en omfattande mötesverksamhet med offentliga tillställningar såsom berättarkvällar, gatuvandringar med mera. Styrelsen har samlats till åtta styrelsemöten. Varannan vecka har man haft den så kallade Kamratcirkeln.

Munkgården har dessutom varit uthyrd vid ett flertal tillfällen till externa föreningar och privatpersoner. Det påpekades att Munkgården finns att hyra för alla och envar som så önskar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter genomgången av verksamhetsberättelsen, ekonomin och budget för 2018 samt revisionsberättelsen.

Christer Ingsén valdes in som ny styrelseledamot, samtliga tidigare ledamöter kvarstår, förutom Inga Rosén som avgår som styrelsesuppleant. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Jan Blomqvist. Nya poster blev: Lennart Karlsson ny styrelsesuppleant. Valberedningen består nu av tre personer då Jan Sternqvist valdes in. Revisorerna är nu två till antalet liksom även två suppleanter, Gunnar Abrahamsson invaldes som revisor och nya revisorsuppleanter blev Inga Rosén och Leif Wilhelmsson. De olika arbetsgrupperna kvarstår med den förändringen att Christer Ingsén går in som fastighetsansvarig.

Samtliga val var väl förberedda och årsmötet gick smidigt att genomföra. Ordföranden tackade samtliga för visad uppmärksamhet och framförde tack till alla som på ett eller annat sätt gjort så att föreningen kan verka framåt och för allt arbete som lagts ner.

Som tradition bjuder föreningen samtliga närvarande på smörgåstårta och kaffe vilket så blev fallet även i år. Lotter såldes och vinster utdelades efter det att kvällens underhållning framförde ett bejublat program. Det var Hugo och Elsa Ljungqvist som äntrade scenen och på ett mycket medryckande sätt framförde musik från förr och nu. Och visst ryckte det i de ”gamla medlemmars ben” och många applåder och jubelrop skallade i Sessionssalen.

Bild

Elsa och Hugo Ljungqvist stod för en bejublad underhållning

Vanja och Olle Johansson avnjöt tårta och kaffe

FAKTARUTA:

Götene fornminnes- och hembygdsförening

8 mars 2018 –  200 medlemmar

Styrelsen: ordf. Jan Blomqvist, sekr. Ulf Bergqvist, kassör Bengt-Göran Nilsson, övriga i styrelsen; Kent Selmosson, Per-Erik Rådmark, Ulla-May Ljungberg, Hans Lundgren, Johnny Persson, Christer Westerdahl samt Christer Ingsén. Suppelanter; Lennart Karlsson samt Eva Bergström-Bryngelsson. Valberedning; Jan Sternqvist, Samuel Lager och Gunborg Back. Revisorer Tore Bigsten, Gunnar Abramsson, suppleanter Leif Wilhelmsson och Inga Rosén. Ansvariga för olika arbeetsgrupper blev Christer Westerdahl Museet, Dan Poucette Program och aktivitetsansvarig, Kök/Uthyrning Per Rådmark, Fastighetsansvarig Christer Ingsén, Byggansvarig Johnny Persson. Ansvarig för almanackan samt årsskrifter Jan Blomqvist. 

BLI STÖDMEDLEM

Nu är årets årsskrift utsänd till alla er som redan är medlemmar. Den har rönt stort intresse och uppskattning. Det enda sätt att den kan bli DIN är att bli stödmedlem i vår förening.

Se bifogade annons som varit ute i Götene Tidning där bankgiro mm finns att läsa.

Välkommen som medlem du också!

Storpublik i Munkagården när historiska aftnarna inleddes

Till måndagen 8 januari var Götene fornminnes- och hembygdsförenings första träff för året utannonserad. När klockan slog 18.00 så satt arrangörerna ”lapp på luckan”. 

 Lokalen var fylld av förväntansfulla besökare som utlovats ett bildföredrag om Kinnekulles idéhistoria framfört av föreningens medlem Christer Westerdahl. 

 -Detta föredrag är det första i en serie om tre måndagskvällar där Westerdahl kommer att fortsätta med det historiska perspektivet, berättar föreningens ordförande Jan Blomqvist. 

Många historiska ämnen kan beröra Kinnekulle

Bergets plats i idéhistorien gäller både naturvetenskap och humaniora berättade Christer Westerdahl och fortsätter:

-Här mötte vi  ett urval aspekter som faktiskt mest gäller geologi, men alltid relaterat till människan. Det kan vara den blå flintan vid orstenen (kalklinserna i alunskiffern), underlaget av glacialräfflad sandsten till hällristningarna på Flyhov och Blomberg eller grunden för åkerbruket på kalkstensklevens lätta jordar där alla 25 hällkistorna ligger, brutna ur berget.

Men Kinnekulle har en särskild plats i jordens historia och livets uppkomst. De sedimentära lagren ligger där mer tillgängliga för studium än på någon annan plats i Sverige. De blev därför modellen för kambrosilurens sekvens av fossiler (t.ex. Orthoceras kinnekullense!).

Särskilt intressant blev tidigt hättan av diabas eftersom det inte fanns några fossil i den. Det var först i slutet av 1700-talet som det allmänt accepterades av den var av vulkaniskt ursprung. Den kom att bli bekant dels som Kinne-diabas, dels under det västgötska ordet trapp.

Slutligen uppmärksammades meteoritregnet som den senaste upptäckten av internationell betydelse samt något kring floran.  Dessa och andra aspekter kan komma att behandlas separat under senare kulturaftnar.

Kommande träffar kommer att handla om: Armeniens historia samt S:t Olav – från vikingahövding till helgonkung.

 

Efter det entimmas bildföredraget kunde åhörarna fortsätta att umgås och utbyta tankar under det att man drack kaffe och åt tillhörande dopp som kaffekommittén i vanlig ordning stod för.

Skolutställning i Götene bibliotek

Utställningen om skolan 175 pågår just nu och till den 12 januari 2018 i Götene Bibliotek. God publicitet i NLT där en helsida beskriver arrangemanget som Christer Westerdahl har ansvarat för. 

JUL I FORNPARKEN

Lördagen 9 december från kl 13.00 hålls Munkgården öppen för julfirande med bl.a. hantverk, försäljning, kaffeservering mm Välkomna!

Almanacka 2018

Ni kan nu inhandla 2018 års almanacka på Vuxenskolan, Torget, Götene. Pris 100 kronor.

Kommunens hembygdsföreningar på möte i Munkgården

Två gånger om året träffas samtliga föreningar för en gemensam träff. Denna gång stod vår förening som värd. Speciellt inbjuden var Tommy Kroon från Västergötlands hembygdsförund som informerade om deras arbete och olika aktiviteter som förekommer.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter