November 2014


Den 5 november samlades vi för att prata om hur omvärldens oro har påverkat oss på det lokala planet. Genom exmpelvis 2:a världskrigets beredskapstid, finska krigsbarn mm.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:12:44)