Juni 2012


Vi gjorde två vandringar i Broby i Göinge hembygdsförenings regi. Det var på fredagen och lördagen den 1 och 3 juni. Vi samlades och utgick från Broby hembygdspark.

Vi gick en runda i Broby med Broby hembygdspark som utgångspunkt. På vägen funderade vi på vilken bebyggelse som en hembygdspark skulle ha om den bildades idag. Den fråga vi ställde oss var: Vilken bebyggelse och vilka miljöer karaktäriserar Broby idag? Finns det hotade miljöer? Ledare för de båda vandringarna var Sven Jensén från Göinge hembygdsförening.

Den 22 juni firade vi midsommar i hembygdsparken. Kl. 10 klädde vi midsommarstången och några hade tagit med sig egna blommor. Kl. 14  dansade barnen kring den nyklädda midsommarstången. Kaffestugan var öppen.

Förening:

Göinge Hembygdsförening

Skapad av: Göinge Hembygdsförening (2013-04-09 06:30:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göinge Hembygdsförening (2018-10-09 13:10:43) Kontakta föreningen