Projekt Grimmatorpet


Sedan några år pågår arbete med vård och underhåll av en av "pärlorna" i Broby hembygdspark. Delar av gården har renoverats m.m.  Många har varit involverade i arbetet som fortfarande är pågående. Vi har valt att kalla arbetet "Projekt Grimmatorpet".

 

 

 

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:13:12)