Malttorka


Byggnaden är från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och har legat i Feleberga, Emmislövs socken. År 1938 skänktes den av lantbrukaren Sven Nilsson till Broby hembygdspark.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:11:57)