Ellebäckstugan


Byggnaden är enligt uppgift från 1733 och ingick som boningshus till en utflyttad gård i Ellebäck, Västraby, Emmislövs socken. 1937 skänktes stugan till hembygdsparken av lantbrukaren Jöns Nilssons arvingar. Mittdelen är en knuttimrad ryggåsstuga medan gavlarnas högloft är uppförda i skiftesverk.

Bilden på Ellebäckstugan är tagen från gårdssidan när den ligger på sin ursprungsplats.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:09:14)