Knislingestugan


 

Stugan uppfördes i Broby hembygdspark 1932-33. Byggnaden har en gång tillhört Knislinge prästgård och är från tidigt 1700-tal. Byggnaden är en skånsk knuttimrad ryggåsstuga klädd med locklistpanel.

Byggnaden låg intill kyrkogårdsmuren i Knislinge.

Bilden är tagen på ursprungsplatsen i Knislinge. På bilden ser man, att nedplockningen påbörjats inför flytten till Broby hembygdspark.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:11:00)