Skvaltkvarn


Denna skaltkvarn från Övraryd, i Glimåkra socken, skänktes till Göinge hembygdsförening av Edvin Lindberg, Gylsboda år 1929. Byggnaden  är ett typiskt exempel på en husbehovskvarn, vanligt förekommande i de mindre vattendragen.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:13:22)