Hjulkvarn


Kvarnbyggnaden, som tidigare stod i Friggatofta, skänktes av Olof Bengtsson år 1926. Inredningen i kvarnen kommer från Myren i Hjärsås. I de inte allt för små vattendragen är kvarnen ett typexempel. Byggnaden är uppförd i skiftesverk på en kallmurad naturstengrund.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:09:55)