Krutproberarhuset


Huset flyttades till Broby hembygdspark 1923. Tidigare ingick den som en av byggnaderna vid Torsebro krutbruk. I huset, som också kallats kasthuset, provades det krut som tillverkades. Idag finns en del maskiner och verktyg, som tidigare använts vid kruttillverkning, i byggnaden.

Bilden är tagen då byggnaden låg på sin ursprungsplats i Torsebro. Interiören är från våg- och packboden. Här vägdes och packades krutet före leverans.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:11:11)