Göinge Slåttersällsakp


Göinge slåttersällskap

Ny hemsida inom kort.

Slåtterkurs i Ballingstorp

Lördagen den 22 juli 2017 kl. 9-15

under ledning av Sivard Strand, Inge Olofsson, Gun Larsson och Sven Jensén.

Medtag gärna egen lie. Du kan också låna en lie på plats att träna med.

Vi tränar oss i konsten att slå med lie och talar om olika sorters skärande redskap.

Varför värnar vi om ängens biologiska mångfald?

Varför är lien ett så bra redskap att sköta ängen med?

Behöver man jordlägga en lie? Var köper man en lie? Hur slipar man sin lie?

Du får svaren på kursen som är avgiftsfri!

Välkommen!

Anmäl att du kommer till Sven Jensén

e-post: [email protected] eller mobil: 0708-42 12 31

OBS! Du är välkommen även dagen efter (23/7) då vi har den årliga slåttern på den nyanlagda ängen i Ballingstorp

Arrangeras av Skånes hembygdsförbund, Göinge slåttersällskap

och Studieförbundet Vuxenskolan

med stöd från Länsstyrelsen i Skåne

 

 

    Årsmöte den 19 mars 2017 kl 16

Brobygården, (SV-lokalen) Tydingegatan 1, Broby

efter sedvanliga mötesförhandlingar och kaffeservering till självkostnadspris

  föredrag och bilder under temat

"Landskapsförändringar"

med fotograf Sven Persson, Vankiva

Varmt välkomna!

Seminarium kring ängen

under våren ges två seminarier om ängen

del 1 den 22 mars kl 17.30-20.30

del 2 den 19 april kl. 17.30-20.30

på Brobygården (SV-lokalen) Tydingegatan 1 i Broby

medverkande är bl.a. Professor Urban Emanuelsson,

ekologerna Ingvar Nilsson och Sven Jensén

Ingen avgift

Välkommen med din anmälan eller mer information till

Sven Jensén: tel. 0708-421231, e-post [email protected]

Seminarierna hålls i samarbete med Skånes hembygdsförbund

och Göinge Hembygdsförening

Bli medlem i Göinge slåttersällskap genom att sätt in 100:- på föreningens

Bg 626-8155

Styrelsen;

Sivard Strand, ordförande, Vittsjö, tel. 0451-25043, e-post [email protected]

Ingvar Nilsson, Övraryd, tel. 0479-91347, 070-2502754, e-post [email protected]

Sven Jensén, Emmislöv, tel. 0708-421231, e-post [email protected]

John Forsberg, Rafnarp, Visseltofta, tel. 070-2245638, e-post [email protected]

Krister Gustavsson, Bivaröd, tel. 070-3253549, e-post [email protected]

Gun Larsson, Broby, tel. 073-8459499, e-post [email protected]

Har du några frågor tag gärna kontakt med någon inom styrelsen.

 

Det kommer att vara slåtter på följande platser

Aktivitetskalender 2017

22/3 och 19/4 Seminarium, "Ängens år" kl 18-21 i Broby, anmälan till Sven Jensén, e-post [email protected]

25/6 Åraslövs mosse, kl. 9-12, medtag gärna lie, räfsor, tjugor och matsäck, ansvarig Arne Gustavsson, tel 0451-15551

6/7 Månsas, Skärsnäs kl. 14-17, räfsning och hässjning, ansvarig Regionmuseet

8/7 Tidemanstorp, Vittsjö kl. 14, ansvarig Sivard Strand, tel. 0451-25043, e-post [email protected]

23/7 Ballingstorp kl. 11-14, lieslåtter och hässjning, ansvarig Sven Jensén, e-post [email protected]

26/7 Broby hembygdspark kl. 16-18, lieslåtter och hässjning, ansvarig Sven Jensén, e-post [email protected]

27/7 Vannaröds Ängskrona, kl. 9-12, medtag gärna lie, räfsor, tjugor och matsäck, ansvarig Arne Gustavsson, tel 0451-15551

29/7 Sporrakulla kl. 9-13, lieslåtter, hässjning och biodling, ansvarig Glimåkra hembygdsförening

2/8 Örnanäs kl. 14-17, lieslåtter och vandring i kulturlandskapet, ansvarig Marianne och Börje Eriksson

5/8 Drakeberga, Glimåkra kl. 9-13, lieslåtter och hässjning, ansvarig Glimåkra hembygdsförening

10/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

12/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 9, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

17/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

19/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 9, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

 22/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

26/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 9, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

31/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16, ansvarig Helena Ohlsson mobil 073 2061610

Aktivitetskalender 2016

19/6  Hembygdsstugan, Emmaljunga kl. 14-17; ansvarig Sivard Strand

26/6 Åraslövsmosse kl. 9-12; ansvarig Arne Gustavsson, tel 0451-155 51

2/7 Strönhult, Björnvik kl. 10-14; ansvarig Uno och Eva-Lena Engdahl, tel 0708-311318

9/7  Tidemanstorp kl. 14-17; ansvarig Sivard Strand

16/7 Örnanäs kl. 10-14; ansvarig Marianne och Börje Eriksson

23/7 Ballingstorp kl. 10-14; ansvarig Sven Jensén, e-post [email protected]

27/7 Broby hembygdspark kl. 17-20, ansvarig Sven Jensén, e-post [email protected]

27/7 Vannaröds Ängskrona kl. 9-12; ansvarig Arne Gustavsson, tel. 0451-155 51

30/7 Sporrakulla kl. 10-14; Glimåkra hembygdsförening

11/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

13/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 9; ansvarig Per Flodmark

18/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

20/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 9; ansvarig Per Flodmark

23/8 Ängavången, Hasslaröd kl. 9; ansvarig Lilian

25/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

30/8 "Hildings Äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

1/9 "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

Aktivitetskalender 2015

14 juni i Emmaljunga, Hembygdsstugan, Wittsjö hbf.  kl.14-17; ansvarig Sivard Strand

21 juni i Åraslövs mosse kl. 9-12; ansvarig Arne Gustavsson

4 juli i Tidemanstorp, Wittsjö hbf. kl. 14-17; ansvarig Sivard Strand

12 juli i Örnanäs kl. 9-12; ansvarig Marianne och Börje Eriksson

18 juli i Pysastugan Bivaröd. Samling vid skolan i Bivaröd kl. 8.30;

ansvarig Bruno Wollberg

19 juli i Möllehem kl. 10. Sopplunch kl. 12; ansvarig Agne Andersson

25 juli i Broby hembygdspark kl. 13-16; ansvarig Sven Jensén

26 juli Björnvik, Strönhult kl. 9; ansvarig Uno Engdahl 070-8311318

29 juli i Vannaröds ängskrona kl. 9-12; ansvarig Arne Gustavsson

1 augusti i Sporrakulla kl. 10-14; ansvarig Glimåkra hembygdsförening

8 augusti i Rafnarp Wisseltofta kl. 9; ansvarig John Forsberg

9 augusti i Ballingstorp kl. 10-15     ; ansvarig Sven Jensén

11 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

15 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 9; ansvarig Per Flodmark

19 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

24 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

27 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

29 augusti i "Hildings äng" Kylen kl. 9; ansvarig Per Flodmark

1 september i Ängavången kl. 9; ansvarig Lilian

3 september i "Hildings äng" Kylen kl. 16; ansvarig Per Flodmark

 

Tisdagen den 7 april var det fagning

i Broby hembygdspark

Här är några som räfsar och bränner löv och gammalt gräs.

Göinge Slåttersällskap

hade sitt första årsmöte lördagen den 21 februari

 i Broby hembygdspark

Alla intresserade var välkomna.

 

Lördagen den 4 oktober var det slåtterseminarium i Broby hembygdspark och Ballingstorp.

Dagen inleddes med en introduktion av Sven Jensén. Därefter föreläste Kjell Gustavsson om lieskaft och lieblad, dess skötsel och användning.

Urban Emanuelsson talade på Ballingstorp om olika former av ängsmark och dess skötsel. Efteråt gick vi ut i landskapet och diskuterade  hur man skulle kunna återskapa äldre ängsmark på ett hållbart sätt. Vilka metoder som var användbara och vilka tidsintervaller som var tänkbara.

Dagen var ett samarrangemang mellan Göinge Slåttersällskap, Göinge hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund

Slåttersällskapet har sitt säte i Broby hembygdspark, Östra Göinge kommun, Skåne. Det är en partipolitiskt oberoende och religiöst obunden ideell förening med verksamhet inom Göingebygden, för alla intresserade av hävdade ängs- och hagmarker.

Målsättningen är att aktivt arbeta med skötselinsatser på ängar, kunskapsinhämtning och informationsspridning om natur- och landskapsvård.

Sällskapet kommer framöver att anordna slåtterkurser, studiecirklar i ängsskötsel, studiebesök och florainventeringar.

Ängens dag, lördagen den 2 augusti, deltog några av medlemmarna på Sporrakulla med att slå med lie och göra att en höhässja.

Förening:

Göinge Hembygdsförening

Skapad av: Göinge Hembygdsförening (2014-08-08 14:06:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göinge Hembygdsförening (2018-10-09 13:09:46) Kontakta föreningen