Gamla museét


 

Kaffestugan är uppförd 1923 på plats i Broby hembygdspark. Huset var planerat, som museum och utställningslokal för den stora föremålssamlingen. Byggnaden är en högloftsstugan i knuttimmrings teknik; en ryggåsdel i mitten och två högloft på gavlarna. Senare inreddes delar av byggnaden även till vaktmästarbostad. Under slutet av 1900-talet öppnades en kaffestuga i byggnaden.

Bilden är tagen då byggnaden uppförs 1923, när taket beläggs med torv.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-09 13:09:31)