Årsmöte

Föreningen hade årsmöte
den 9 mars i Hantverksgården i Broby

efter mötesförhandlingarna och kaffeservering

 Fotograf: höll  Ingmar Melin, från Knadriks Kulturbygg AB, ett mycket uppskattat föredrag om halm och halmtak för ett 30-tal åhörare

 

Hembygdskväll

Göinge hembygdsförenings arkivFotograf: Göinge hembygdsförenings arkiv

Torsdagen den 28 januari var det

Hembygdskväll i Emmislövs församlingshem

Sven Jensén höll ett föredrag under temat

”Verksamheter andra sidan bron”

ett drygt 30-tal personer kom

 

 

Öppet i smedjan

Gun LarssonFotograf: Gun Larsson

Det var  Öppet i smedjan

under julskyltningen den 29/11

Simon och Johan arbetade vid ässjan och städet.

 

Växtbytardag

Byavandring i Broby

Gun LarssonFotograf: Gun Larsson

Söndagen den 20 september

var det byavandring i Broby.

Ett 40-tal personer kom och gick med när

Sven Jensén  ledde oss genom delar av byn

och berättade om dess förändring över tid.

 

Öppet i smedjan

Marknadsdagen den 5 september var det öppet i

Alfredssons smedja för besökare

Många  tittade in och såg  när

Simon Abrahamsson och Johan Nilsson

Gun LarssonFotograf: Gun Larsson

arbetade vid städet.

 

Ängaliv

 

ängen och dess skötsel, samt om ängens växter och dess betydelse för den biologiska mångfalden

Vid fyra tillfällen har Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Göinge slåttersällskap, Skånes hembygdsförbund och Örnanäs kulturreservat arrangerat slåtterdag.

Den 12 juli var det slåtter i Örnanäs kulturreservat. Mer info på deras hemsida.

Den 25 juli var det slåtter i Broby hembygdspark. Trots det otroliga regnandet kom det ett 50-tal besökare och flera provade på att slå med lie och fick en inblick i hur man slipar en lie under ledning av Sivard Strand..

 Fotograf:

Efter några regnfria dagar gjordes sedan en hässja.

Gun LarssonFotograf: Gun LarssonDen 1 augusti var det slåtterdag i Sporrakulla. Det var en solig och varm dag med många besökare.

Gun LarssonFotograf: Gun LarssonInnan dagen var slut hässjades gräset.

Gun LarssonFotograf: Gun LarssonDen 9 augusti var det slåtterdag i Ballingstorp. Denna varma soliga dag kom ett flertal besökare och många var det som slog med lie.

Gun LarssonFotograf: Gun LarssonÄven i Ballingstorp gjordes en hässja efter några dagar.

Gun LarssonFotograf: Gun Larsson

Slåtterdag

 

 Fotograf:  

Lördagen den 25 juli var det slåtterdag i Broby hembygdspark

Trots det dåliga vädret kom ett flertal och slog med lie

Karl-Lennart Svenssons liesamling visades under dagen

 

 Fotograf:

dessutom

berättade Sven Jensén om slåtterns betydelse för

den biologiska  mångfalden

Babs med vänner, PRO-kören från Vittsjö

underhöll i kaffestugan

arrangörer; Göinge hembygdsförening

och Göinge slåttersällskap

 

Midsommarfirande i Broby hembygdspark

Den 19 juni firade vi midsommar

i Broby hembygdspark

Gun LarssonFotograf: Gun Larsson

På förmiddagen klädde vi midsommarstången,

och på eftermiddagen dansades det till

Bo Skoogs dragspelsmusik

kring den nyklädda midsommarstången.