Oktober 2012

Veckoslutet den 26-28 oktober hölls en byggnadsvårdskurs med jämförande byggnadstekniker i hembygdsparken i Broby med Göinge hembygdsförening som värd. Kursdeltagarna var trähantverkare från Kelme i Litauer.

Här visar Ingmar Melin från Knadriks kulturbygg läggning av halmtak. Bilning av timmer och att koka rödfärg var bl. a. några av de praktiska moment som utfördes.

 

Vid ett studiebesök på Sporrakulla  förevisade Kenneth Innermark  en tjärdalen och berättade om tjärtillverkning. Kalle Melin visade gårdens byggnaderna och Sven Jensén berättade om miljön runt gården.

Kursen, som ingår i ett Leader Skånes Ess projekt, genomföredes i samarbete med Göinge hembygdsförening och Knadriks kulturbygg.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter