Gödestads Hembygdsförening

Vår vänförening Askome hembygdsförening

På besök hos våra vänner i Askome 8 september 2015

Trots hård konkurrens från skördeväder, andra aktiviteter och arrangemang var vi ändå åtta från Gödestads Hembygdsförening som besökte Askome Hembygdsföreningen. Det var en uppföljning av besöket för tre år sedan då Luftvärnstornet i Ätrafors inte fanns tid för i programmet.
Nära 20 Askomevänner mötte upp vid Askome kyrka där föreningens ordförande Sven Karlsson välkomnade oss inför avfärden till Ätraforsdammen och luftvärnstornet.
Vid tornet tog Helge Vrågård emot oss i fältuniform modell59 och berättade om orsaken till tornets tillkomst och hur Askome Hembygdsförening år 2004 erbjöds överta tornet och kunde friköpa tomtmarken av Sydkraft. Anläggningen som nu på nytt har utrustats med en 40 mm luftvärnskanon modell 36 och övrig utrustning gör tornet till ett åskådligt museum.
Invändigt i den smala trappan upp i det 9,5 m höga betongtornet passerade vi ett logement i varje av de tre våningsplanen med tre bäddar i varje. Högst upp på tornet med en plattform ca 5-6 m i diameter stod den stora luftvärnskanonen.
Här berättade Sven Karlsson om hur den tekniskt fungerade och om hur den faktiskt aldrig behövde användas i försvarssyfte. Läs mer här:Luftvärnstornet i Ätrafors
Efter besöket vid Ätraforsdammen återvände till Askome kyrka för att få höra om kyrkans historia. Sven Larsson berättade om när storbönderna i trakten 1775 var samlade på kyrkbacken en dag mitt i veckan för att ta ställning till ett förslag från kyrkoherden. Förslaget var att uppföra en ny kyrka i Askome som skulle anpassas till socknens storlek. Beslut om att bygga ny kyrka fattades och byggnationen påbörjades 1779 och stod klar för invigning till första advent 1780.
Det mest anmärkningsvärda med bygget var att kyrkans murar uppfördes omkring den gamla kyrkan. Samtidigt med att bygget pågick kunde alltså mässor hållas i den gamla.
När nya kyrkan stod klar kunde stora delar av den gamla kyrkan auktioneras ut och inbringade till det mesta för byggmästarens löner.
I kyrkan finns flera inventarier från 1600-talet varav en del härleder från gamla slottskyrkan i Halmstad som vid tiden för tillkomsten av Askome kyrka upphörde. Inventarier från den gamla slottskyrkan auktionerades då ut. Predikstolen är ett exempel där Askomeborna med säkerhet vet att den kommer från Halmstads slottskyrka. Läs mer om kyrkan i Askome folder
Kvällen avslutades i församlingshemmet med att Askome Hembygdsförening bjöd på fralla, kaka och kaffe.
Vi från Gödestads Hembygdsförening tackar för ett trevligt, intressant och inspirerande besök och hoppas kunna bjuda in till Gödestad vid något tillfälle.
Text och bild: Kenneth Johansson
Få upp bilderna i ett bildspel genom att markera första bilden, klicka därefter vidare via pilen längst ner till vänster i bild.

 
 
 
 

Besök av Askome hembygdsförening 12 augusti 2013.

Det var nu dags för oss i Gödestad att ”bjuda igen” för det uppskattade besök vi gjorde i Askome förra året. 45 personer från Askome och Gödestad mötte upp till träffen.

Vi startade med en visning av kyrkoruinen och gamla kyrkogården och åkte därefter runt i Gödestadbyarna med en lokalguide i varje bil. Därefter besökte vi hembygdsmuseet i Gödestads gamla skola där vår ordf. Kenneth Johansson berättade lite om skolans historia. Kvällen avslutades i kyrkan där det serverades kaffe och smörgåsar varefter Bertil Persson informerade lite om kyrkan före och efter den stora renoveringen.

Som avlutning visade Eva Lagerstedt ett fint bildspel med vyer från Gödestad och även bilder från hembygdsföreningens aktiviteter.

 

Kvällsutflykt till Askome hembygdsförening 27 augusti 2012

Vi var 18 Gödestadbor som åkte till vår vänförening i Falkenbergskretsen för att besöka Yngeredsfors och ”Döda fallet”. Medlemmar i Askome hembygdsförening mötte upp vid hembygdsgården/församlingshemmet och därefter förflyttade vi oss till Yngeredsfors där vi gick en kulturstig på ca 1 km för att komma till ”Döda fallet”. Vi fick en mycket intressant guidning och fick bl.a. veta att Ätran går i en ca 1,5 km lång tunnel vid Yngeredsfors.

En mycket fin kväll som avslutades med att vi blev bjudna på kaffe och smörgås. Stort tack till Askome hembygdsförening.