Gödestads Hembygdsförening

Gökotta i Äskult, Förlanda

STF Kungsbacka-Varberg bjöd in Gödestads Hembygdsförening till Gökotta i Äskhults by den 5 maj. Inbjudan var ett tack för den Gökotta som STF arrangerade i Gödestad 2015. 11 personer från Gödestad  åkte till Äskult denna magiskt sköna tidiga majmorgon.  Under Per Connelids ledning fick vi vandra runt den gamla fastigheten som numera sedan drygt 20 år tillbaka håller på att återskapas. Som mall finns kartor från tiden före 1825, då Storskifte sent infördes i byn. Husen från den tiden finns kvar och härrör från 3 gårdar. På rundvandringen i landskapet fick vi se människans aktivitet under olika epoker. Den gamla hålvägen från gårdarna, betjänade som kyrkväg på sin tid. På 1950-talet flyttades stora stenblock från gårdarna och lades i bland annat gärdsgårdar. Nu har dom stora blocken flyttats tillbaka till ursprungsplatserna.
Mycket sten i landskapet vittnar alla dom stenrösen från olika tidsperioder om. Numera bedrivs jordbruk på gammalt vis på gården. Det är Västkuststiftelsen som äger och förvaltar fastigheten numera.

Klicka på första bilden för att öppna bilderna i ett bildspel.
Text och bilder: Kenneth Johansson