Gödestads Hembygdsförening

Utbyte med andra föreningar

En viktig del av verksamheten är att se oss runt i omvärlden och även kunna delge andra vad vi har på vår ort. En bra idé är då att ha utbyte med andra hembygdsföreningar och ta del av varandras bygder och verksamheter.

Askome Hembygdsförening är sedan flera år tillbaka vår vänförening och som vi träffat vid några tillfällen.

Skällinge Hembygdsförening besökte oss hösten 2015