Gödestads Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse för Gödestads hembygdsförening år 2012.
Styrelsen för Gödestads hembygdsförening redovisar följande verksamhetsberättelse för 2012, föreningens 62:a verksamhetsår.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 27 mars i Grimetons bygdegård där 27 medlemmar hade mött upp. Utöver sedvanliga förhandlingar avslutade Per Johnsson kvällen med att visa ett uppskattat bildspel från en resa i Nya Zeeland.
Medlemsantalet har under året varit 144 st.
Medlemsavgiften för året 50 kronor per medlem eller100 kronor per familj.
Ledamöter i styrelsen, Kenneth Johansson (ordf.), Berit Svensson (kassör), Bertil Persson (sekr.), Evy Andersson och Per Johnsson. Suppleant har Carola Johansson varit. Revisorer i föreningen har under året varit Karin Persson och Bertil Johansson
Valberedningen har bestått av, Ingela Nilsson och Sven-Evert Nilsson

Söndagsmiddag med planering
2012 startade med inbjudan till en söndagsmiddag för alla familjer i Gödestad. 40 personer mötte upp till denna i Grimetons bygdegård där det gjordes en utvärdering av 2011 års verksamhet samt en planering för 2012. Ett syfte med planeringsdagen var att från föreningens sida undersöka intresse om att arbeta med fler verksamhetsformer som även har med boendemiljö att göra.

Museum och arkiv
Museet hölls öppet i samband med Hembygdsgårdarnas dag den 5 augusti. Ca 7 – 8 personer passerade under två timmar.
I arkivet förvaras bl.a. tidningsurklipp. Naima Nilsson ansvarar för att nya klipp sätts in.

Gödestad kyrkoruin
17 april samlades 10 talet medlemmar för att göra vårröjning.
Den 14 juni gjordes den årliga slåttern på platsen.
Den traditionella friluftsgudstjänsten söndagen i midsommarhelgen förflyttades i år inomhus till Gödestad kyrka med anledning av regn.
1 juli deltog knappt 10 personer i en guidad tur vid ruinen och på kyrkogården.
Sune Johansson har tillsammans med Torsten Persson varit ansvariga för gräsklippningen på kyrkogården under sommaren.

Friskvård och trädgård
Ingela Nilsson, Carola Johansson, Kristina Andersson, Bodil Gustavsson och Barbro Nilsson har ingått i en kommitté för friskvård och trädgård som finns.
En växtbytardag anordnades den 7 maj uppe på Källeberg med 30 – 35 besökare.
20 maj deltog 30 personer på vandring i Åkulla bokskogar.
16 september mötte 20 personer upp till en trädgårdsvandring med besök hos Ingela Nilsson och Berit Svensson
Gemensamma promenader i Gödestad har ordnats på söndagar kl. 10.00 med start nedanför Gödestad skola. Vidare inbjuds till promenader varje dag kl. 09.00 med samma startplats.

Digitala medier
Föreningen har sedan drygt två år tillbaka en aktiv hemsida som Berit Svensson är ansvarig för. Här presenteras kommande aktiviteter och görs en resumé över när de genomförts.
1 maj startade hemsidan i den senaste versionen av Hembygdsförbundets portal. Drygt 400 olika personer har besökt sidan mer än vid 1000 tillfällen under året.
Vidare har föreningen medlemskap i Bygdeband, ett digitalt arkiv för hembygdsföreningar.
Gården Gunnes i Båtsberg har under året börjat dokumenteras på Bygdeband via en studiecirkel, Ansvarig för arkivet är Kenneth Johansson.

Cykelfest på Gödesta´vis
Ett resultat av planeringsdagen i februari var cykelfesten som arrangerades den 30 juni. Peter och Anna-Lena, Långås, Erika och Björn, Ljungstorp, Irene och Mikael, Ljungstorp, Helen och Jonas, Ljungstorp, Marita och Magnus, Krusagården, Emma och Christer, Ekarevägen samt Eva och Kenneth, Ljungstorp ingick i den kommitté som arrangerade den alternativa men mycket uppskattade cykelfesten för 90 deltagare.

Stickcafé
Ingela Nilsson tog initiativet till det stickcafé som startade i september i Gödestad skola. Sista onsdagen i varje månad med undantag av december träffas cafédeltagarna för att sticka och diskutera.

Grävning för fibernät i Gödestad
En kommitté som består av Karl-Magnus Lütz, Christer Eriksson, Magnus Ohlson, Anders Helmersson samt Kenneth Johansson arbetar med att få fibernät till Gödestad. Ett samarbete har inletts med Åkulla fiberförening vilket har lett till att Etapp 1 för Gödestad är inplanerad.

Övriga aktiviteter
Sedvanliga poängpromenader har hållits, först långfredagen med start vid Nils-Pers gård och med ett besök under vägen hos Mia och Martin Hedberg i Algustorp. Där fick de dryga 60 deltagarna se och höra om gårdens fåravel. Annandag jul var det återigen start vid Nils-Pers gård och 81 startande kunde räknas in. Medarrangörer vid promenaderna har Gödestads 4H varit.
17 juni anordnades bussresa till Skåne med besök på Vikens tomatodling, Ängelholms järnvägsmuseum samt Ekhems gårdsbutik i Förslöv. Vi hann även med ett besök hos en trädgårdsentusiast samt att äta lunch på golfrestaurangen i Munka-Ljungby samt eftermiddagskaffe på Killeröds utsiktscafé med utsikt över Skälderviken. Drygt 30 resenärer deltog på resan som Berit Svensson hade anlitat Åkrabergs resor till att genomföra.

Den 11 juli deltog ca 15 medlemmar vid en arbetsdag på Galgberget och Fornborgen. Kvällen avslutades med grillning. De tre efterföljande onsdagskvällarna träffades 10 – 25 medlemmar vid gården för att spela kubb, dart och boule samt varpa. Alla aktiviteterna i juli arrangerades som kulturarrangemang tillsammans med Vuxenskolan.

27 augusti besöktes föreningens vänförening i Ätradalen, Askome hembygdsförening.
De hade ordnat ett trevligt program med visning av bygden samt avslutande kaffe för de 20 deltagarna från Gödestad. Bl.a. gjordes ett besök vid Yngeredsforsens ekomuseum.

24 september anordnades en vandring på Galgberget under ledning av Arnold Larsson från Nösslinge. 20 personer deltog i vandringen där vi bl.a. diskuterade hur vi kan märka upp de gamla stigar som finns på berget.

Deltagande i krets- och distriktsaktiviteter
Föreningen har deltagit med ett lag i kretsens frågesport som arrangerats vid 4 tillfällen under vintern.
Representant från föreningen har deltagit vid kretsens styrelsemöten, årsmöte samt planeringsmöte.
Vid distriktets ordförandekonferens på Katrineberg i oktober deltog föreningens ordförande.
I oktober deltog 4 personer från föreningen vid utgivningsdagen för ”Hallandsbygd” på Katrinebergs folkhögskola.

Slutord
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som stött verksamheten under 2012 och hälsar välkomna till ett nytt spännande 2013.

Gödestad i mars 2013-01-15

Styrelsen

Kenneth Johansson Per Johnsson Bertil Persson
Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Berit Svensson Evy Andersson Carola Johansson
Kassör Ledamot Suppleant