Gödestads Hembygdsförening

Styrelsen 2018

Hela styrelsen omvald vid föreningens årsmöte 14 mars 2018. Ann Dahlgren slutar i styrelsen med anledning av flytt från orten.

Ordförande:(Marknadsföring)
Kenneth Johansson
Stora Lyckan, Ljungstorp 19
432 91  Varberg
073 550 84  09
[email protected]

Vice ordförande:(Gamla skolan)
Nicklas Jörnås
Ekarevägen 6
432 91  Varberg
070 359 11 00
[email protected]

Sekreterare:(Gamla skolan)
Bertil Persson
Grönkullen, Gödestad 51
432 91  Varberg
0340 67 43 23
[email protected]

Kassör:(Genus-kultur- och generationsperspektiv)
Susanne Segerström
Höggärdsvägen 14
432 91  Varberg
0340 20 54 20
070 956 65 77
[email protected]

Ledamot:(Gamla skolan)
Evy Andersson
Ekarevägen 31
432 91  Varberg
0340 67 44 62
070 632 83 51
[email protected]

Ledamot:(Gamla skolan)
Carola Johansson
Holkavägen 3
432 91  Varberg
0340 67 42 23
073 805 37 50
[email protected] 

Ledamot:(Genus-kultur- och generationsperspektiv)
Ida Hyltbäck
Ljungstorp 43
432 91 Varberg
073 322 14 19
[email protected] 

Revisorer:
Bertil Johansson
Ljungstorp 32
432 91  Varberg
0340 674368

Jan Westerbrand
Höggärdsvägen 13
432 91  Vargerg
0340 674012

Revisorsuppleant:
Gunilla Nilsson
Källebergsvägen 18
432 91 Varberg
0340 674311

Valberedning:
Ingela Nilsson
Ljungstorp 47
432 91  Varberg
0340 674421

Sven-Evert Nilsson
Källebergsvägen 18
432 91  Varberg
0340 674311