Gödestads Hembygdsförening

Julbrev 2014

Julbrev 2014
1100 personer har vid 3300 tillfällen besökt oss på vår hemsida det gångna året! Det innebär att många fler än de som bor på orten är intresserade av vår verksamhet. Ett nytt medlemsrekord kan vi också notera med 180 betalande avgifter.

Som nu traditionen bjuder startade vi året med en planeringsdag och söndagsmiddag i februari. Det var framförallt den gamla skolans vidare öde som behandlades. Alla 4o deltagarna vid mötet var överens om att skolan måste försöka räddas kvar som en mötesplats för bygden. Ett upprop från mötet var att undersöka möjligheterna till att hyra ut vissa delar av huset som en del av finansieringen. Bara kort därefter fick föreningen samtal från ortens veterinärer som var intresserade av lokal för sitt kontor.

Årsmötet i mars beslutade enhälligt om att gå vidare med ett köp av hela skolfastigheten. Kontakt togs med Himledalens församling och efter många turer var en köpesumma överenskommen. Ett beviljat anslag av Varbergs Sparbanksstiftelse för köp av fastigheten avgjorde affären. Gödestads Hembygdsförening blev den 23 maj ägare till fastigheten! Hela juni månad arbetade 15-talet frivilliga ca 500 timmar med att anpassa källarlokalen till våra nya hyresgäster som kunde ta sin lokal i anspråk från den 1 juli. De gamla skolsalarna med tillhörande kök är nu en ändamålsenlig lokal för små möten och familjetillställningar som kan hyras för en human hyra. Hembygdsmuseet på vinden från 1971 är även det räddat kvar och kommer att genomgå lite förändringar de kommande åren.

Gödestad 4H har också fortsatt lokaler för sin verksamhet där de fått plats för materiel och mötesverksamhet.

Stigarna på Galgberget blev under försommaren iordningställda efter decemberstormen 2013. Tack vare snabba insatser av markägare och anlitade skogsbolag var alla stigarna i ordning inför sommaren. En karta över stigarna finns vid porten till Galgberget på backkrönet av väg 153. Föreningen har tagit emot och guidat några grupper på berget och visat de historiska platserna.

Många av ortens invånare hade också varit med och lämnat in synpunkter på väg 153. Vid stormötet som arrangerades den 22 maj i Grimetons bygdegård mötte också många från bygden upp. Trafikförhållandena på vägen presenterade då inför politiker och tjänstemän från kommun och region samt Trafikverket och räddningstjänsten. Aktionen som leddes av Varbergs Landsbygdsråd fick stor uppmärksamhet i media, bl.a. i tidningen Land.

Varbergs Kommun har under året också röjt i området på Källeberg och kring kyrkan. Som avslutning flisades gallrat material som kördes ut på en 1,7 km lång slinga. En slinga som nu flitigt används till motionsändamål.

Fiberutbygganden har fortsatt under året, nu återstår bara Ljungstorp som beräknas bli uppkopplade under 2015. Åkulla fiberförening och Klastorps fiberförening är aktörer i olika delar av bygden. Bredbandsfiber är viktigt bl.a. för de som vill sitta hemma och utföra distansarbeten.

I juni anordnades för tredje året i rad ”cykelfest på Gödesta’ vis” med 70 deltagare i alla åldrar. Tur som vanligt med vädret innebar att den avslutande stunden vid elden höll på in till sen natt under stjärnklar himmel på fotbollsplanen vid Ekarevägen. ”Grannyra på Gödesta’vis” blev ett nytt lyckat arrangemang som lockade 100 besökare i september. I samarrangemang med 4H inbjöds till olika aktiviteter för att presentera bygden. En nyproducerad karta över bygden presenterades och det serverades smörgåstårta samt varm korv.

I höst har arbetet i arkivet med gamla handlingar, foton och filmer startat. Flera människor är engagerade i att samla in uppgifter om personer på foton m.m. Arkivet ska genomgå en ”gallring” och göras mer tillgängligt för besökare. Liknande arbete startas också med museet.

Detta är bara ett litet axplock av allt som hänt i Gödestad under året och som bidrar till att göra orten till en attraktiv bostadsort. Många människor är engagerade på olika håll för att hålla igång alla projekt. Till er alla vill jag rikta ett stort tack!

Som avslutning ägnar vi också Berit Svensson en tacksamhetens tanke. Berit som under många år var aktiv i föreningens styrelse orkade till slut inte att kämpa mot sin sjukdom och lämnade oss i maj. Vi minns Berit som en genuin förenings- och medmänniska. Hon hade in i det sista en kraft att även hålla modet uppe hos alla i hennes omgivning.

Tack för det gångna året och med en hälsning om en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Kenneth Johansson
Ordförande, Gödestads Hembygdsförening