Gödestads Hembygdsförening

Årsmöte 2018

I förkylnings- och influensatider blev 2018 år årsmötesförhandlingar en snabb och smidig förrättning med omkring 20 deltagare. Ordförande och sekreterare för mötet var ordinarie, Kenneth Johansson respektive Bertil Persson. Till av justera dagens protokoll valdes Rolf Svensson och Torsten Pehrsson.

2017 års verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning redovisades likt revisionsrapporten som inte hade några anmärkningar. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

För omval i styrelsen hade Ann Dahlgren avsagt sig ytterligare engagemang då hon har flyttat från orten. Mötet beslutade att fastställa antalet ledamöter till 7 ordinarie inklusive ordföranden. Susanne Segerström, Nicklas Jörnås och Bertil Bertil Persson omvaldes på två år. Ida Hyltbäck, Evy Andersson, Carola Johansson och Kenneth Johansson, 1 år kvar på mandattiden.

Kenneth Johansson omvaldes för ytterligare ett år som ordförande i föreningen.

Revisorerna Bertil Johansson och Jan Westerbrand omvaldes som ordinarie med Gunilla Nilsson som suppleant.
Bodil Gustavsson, Carola Johansson, Ingela Nilsson, Kicki Solegård och Barbro Nilsson omvaldes i gruppen för friskvård och trädgård.
I valberedningen omvaldes Ingela Nilsson och Sven-Evert Nilsson.
Till att representera föreningen vid kretsen stämma den 8 maj i Himle bygdegård valdes Kerstin och Nils-Roger Ljungfalk, Inger-Lena Jonasson och Kenneth Johansson.

Under punkten övriga frågor avtackades Naima Nilsson för sina många år ansvarig för tidningsurklippen i föreningen. Från 1949 fram till idag finns ca 6000 urklipp med gödestadanknytning. Naima har uppskattningsvis klippt ut och satt in upp emot 2000 av dessa under sin tid som ansvarig. Madeleine och Sivert Johansson har under ett år åtagit sig uppdraget.

Efter förhandlingarna serverade Carola och Evy smarriga rundbröd med skinka, ost och andra godsaker på. Till kaffet serverades även en kaka.

Avslutningsvis bjöd sånggruppen Gott Folk på skönsång i stämmor ur vår svenska visskatt. Ett mycket uppskattat musikprogram!