Gödestads Hembygdsförening

Årsmöte 2015

4 mars höll föreningen sitt årsmöte i Gamla skolan för 30 närvarande medlemmar. Kvällen inleddes med en visning av Bregottreklam från förra sommaren där Gödestads kyrka ses vid horisonten.
Till att leda kvällens förhandlingar utsågs Kenneth Johansson med Bertil sekreterare som sekreterare.
Styrelsen redovisade föreningens verksamhetsberättelse, räkenskaper samt revisionsberättelse. I ett beslut kunde mötet godkänna dessa och ge styrelsen för 2014 full ansvarsfrihet.
Evy Andersson och Kenneth Johansson omvaldes för en tvåårsperiod i styrelsen. Årsmötet godkände en begäran från Per Johnsson att avgå ur styrelsen mitt i en mandatperiod. I ett fyllnadsval valdes Nicklas Jörnås in för resterande 1 år i styrelsen. Kvarstående i styrelsen är Susanne Segerström och Bertil Persson.
Till suppleant i styrelsen omvaldes Carola Johansson.
Kennet Johansson valdes till ordförande för föreningen.
Bertil Johansson valdes tillsammans med Jan Westerbrand som revisorer i föreningen. Karin Persson hade avböjt omval. Gunilla Nilsson valdes till revisorsuppleant.

Carola och Sune Johansson, Eva Lagerstedt och Kenneth Johansson valdes att företräda föreningen vid Varbergskretsen stämma den 5 maj i Rolfstorp.
Kenneth Johansson och Bertil Persson valdes till ordinarie respektive ersättare i Varbergskretsen.
Kicki Solegård, Barbro Nilsson, Ingela Nilsson, Bodil Gustavsson och Carola Johansson omvaldes i kommittén för friskvård och trädgård.
Ingela Nilsson och Sven-Evert Nilsson omvaldes som valberedning.

Efter avtackningar och fika med hembakta frallor visade Eva Lagerstedt ett uppskattat bildspel från en resa i Kalifornien.

Här ett bildspel från årsmötet, klicka på en av bilderna för att öppna bildspelet