Gödestads Hembygdsförening

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014 i Gödestads gamla skola med 30 personer.

Den stora frågan vid årets möte var beslutet om att köpa Gödestads gamla skola. Styrelsen presenterade inför årsmötet ett förslag till finansiering av drift samt till köp av fastigheten. Syftet med att i framtiden stå som ägare av huset är att fortsatt kunna driva en möteslokal för bygdens invånare samt att bevara och utveckla det bygdemuseum som finns inrymt på vindsvåningen. Årsmötet beslutade enhälligt att styrelsen ska arbeta vidare med det presenterade förslaget.

Val till styrelsen 2014: Kenneth Johansson, ordförande och Evy Andersson har båda ett år kvar på sin mandattid. Bertil Persson, sekreterare, Per Johnsson, vice ordförande omvaldes på två år. Till ny ledamot på två år som ersättare för Berit Svensson som avböjt omval invaldes Susanne Segerström, kassör. Carola Johansson omvaldes till suppleant. Kristina Andersson hade avböjt omval som suppleant.
I kommittén för friskvård/trädgård omvaldes Kristina Andersson, Barbro Nilsson, Bodil Gustafsson, Carola Johansson och Ingela Nilsson
Karin Persson och Bertil Johansson omvaldes till revisorer med Jan Westerbrand som suppleant.
Ingela Nilsson och Sven-Evert Nilsson omvaldes till ledamöter i valberedningen.

Medlemsavgiften för 2015 blir 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.

Linnea och Egon Andersson inledde med en uppskattad sång- och musikunderhållning.

Naima Nilsson, ansvarig för förenings tidningsurklipp, Lennart Andersson, gräsklippning vid Nils Pers Gård, Sune Johansson och Torsten Persson, gräsklippning kyrkoruinen samt Markus Svensson, inhysning av gräsklippare fick samtliga motta blomsterbukett och tack för sina insatser.

Avgående kassör Berit Svensson samt Kristina Andersson medverkade inte i mötet men kommer senare att uppmärksammas för sina insatser.