Gödestads Hembygdsförening

Söndagsmiddag med planering 2017

Årets planeringsdag lockade 40 personer till gamla skolan och inleddes med köttsoppa, serverad med tillbehör.
Vid välkomnandet visade föreningens ordförande några föremål från hembygdsföreningens föremålsmuseum. En påminnelse om varför föreningen finns idag och även som en information om det stora arbete som inletts i museet med fotografering av föremål m.m.

Deltagarna fick i en kort utvärdering svara på två frågeställningar, hur upplevs informationen kring medlemsavgiften samt hur man tänker om Gödestads hembygdsförening, jämfört med året tidigare.
Nästan samtliga hade på båda frågeställningarna svarat att det var bättre, resten tyckte, ingen skillnad. Från styrelsens sida ser vi detta som en bra indikation att vi styr skutan mot rätt mål. Många hade även angivit i kommentar att de upplevde 2016 som ett mycket aktivt år med program för olika åldrar.

I efterföljande gruppdiskussioner kring verksamheten framkom bl. a. förslag om en enkel matlagningscirkel, vinprovning, utflykt till Igloon i Värö, enklare form av midsommarfest, studiecirkel kring rockmusikens historia.
Synpunkter framkom om att marknadsföra arbetskvällarna vid kyrkoruinen bättre och även göra barnanpassade aktiviteter kring den. Vidare ville en grupp ha stationer med praktiska kontroller vid Cykelfesten. Förslag om en cykeldag på Monarkleden framkom också.
Nu tar vid med oss förslag och synpunkter till ett verksamhetsprogram som presenteras vid årsmötet den 13 mars.

I den avslutande programpunkten betonades vikten av att kunna välja in fler förtroendevalda i föreningen för att stärka föreningen. Några anmälde sig under eftermiddagen, dels till att hjälpa till vid olika arrangemang och även för styrelseuppdrag. Det informerades även om möjligheten att bidra med foton till vårt Instagramkonto.

Under kaffet visades bilder av Madeleine Johansson från invigningen av Monarkleden den 2 juli i Båtsberg och Långås kulle.

Ett stort tack till Evy, Carola, Lars, Barbro och Susanne som gjorde det största arbetet kring matlagning, servering och efterarbete kring lunchen!

Bilder från arrangemanget av Eva Lagerstedt, klicka på första bilden för att visa bilderna i ett bildspel.