Gödestads Hembygdsförening

Program

Här presenteras föreningens program för innevarande verksamhetsår samt föregående års program. Redovisning från planeringsmöten finns även här.
Se de olika programmen under respektive flik till vänster under program.

Synpunkter på programmet tar vi tacksamt emot! Välkommen till våra aktiviteter!