Gödestad bro

Om det är sant, som Hilding Svensson skriver skulle herren till Thorstorp, som bör ha varit Carl von Wolffradt ha sagt, "Ska jag gräva i kanalen, ska broa väck, och också menat, att han inte skulle reagera om hans folk grävde så att bron rasa". Sägnen säger, "att samma dag bron föll, dog den gamle kammarherren," och detta ansågs i bygden ha varit ett ödets skickelse. Detta hände 1853.

Läser man kanalprotokollen är det svårt att hålla med förra stycket. I en § från 1845 sägs: För att förekomma bildande av isband och därav uppkommande vattendämning i ån vid Gödestads bro under instundande vinter ansåg directionen nödigt att upprensning av sten under och å ömse sidor av sagda bro företagas, och uppdrogs åt oboen Sven Andersson vid Broen i Gödestad, som nu var närvarande, att emot ersättning enligt avgiven räkning nämnda arbete verkställa.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2018-10-22 08:07:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2018-10-22 14:44:56) Kontakta föreningen