Föreningsarkivet

Föreningens arkiv finns i Gödestad skola. Där förvaras alla handlingar från föreningens forskningsarbete, tidningsurklipp samt fotoalbum. Arkivet är öppet för vem som helst att studera i efter samråd med föreningen.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 17:46:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2015-02-17 18:45:56) Kontakta föreningen