Föreningsarkivet

Föreningens arkiv finns i Gödestad skola. Där förvaras alla handlingar från föreningens forskningsarbete, tidningsurklipp samt fotoalbum. Arkivet är öppet för vem som helst att studera i efter samråd med föreningen.