Gödestad hembygdsmuseum

Gödestads hembygdsförenings museum är inrymt på översta våningen i gamla skolan. I början av 1970 talet började museet att inredas och föremål samlades in. Alla föremål mårktes och skrevs in i en liggare med uppgifter om föremålets art samt inlämnare och tidpunkt.

Ända sedan starten 1949 har någon i föreningen alltid ansvarat för en pärm med tidningsurklipp. Händelser från Gödestad har klippts ut och dokumenterats i pärmar.

 


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 10:19:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2015-01-27 12:45:36) Kontakta föreningen